Bezpłatne szkolenie pn. „Fundraising - droga do zamożnej organizacji”

Zapraszamy Państwa na szkolenia przygotowane w oparciu o wyniki raportu z autoewaluacji organizacji. W skład oferty wchodzą 4 dwudniowe szkolenia (po 16h) oraz 4 jednodniowe szkolenia (8h).

W dniu dzisiejszym otwieramy nabór na pierwsze szkolenie, które odbędzie się już w terminie 20-21.03.2015 i dotyczyć będzie wzmocnienia kompetencji organizacji w obszarze pozyskiwania środków na działania NGO (fundraisingu).

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z ideą i podstawowymi mechanizmami skutecznego zbierania funduszy. Poprzez ćwiczenia doświadczą bycia darczyńcą i fundraiserem. Zrozumieją, jak łączenie idei z funduszami może zmieniać świat. W wyniku zajęć uczestnicy zostaną wyposażeni w narzędzia zmiany w organizacji. Będą wiedzieć od czego zacząć fundraising i jak przygotować organizację do planowego, etycznego, skutecznego zbierania funduszy.
Szkolenie poprowadzi Pan Jerzy Mika - prezes Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu.

Szkolenie odbędzie się w terminie 20-21.03.2015 (piątek:  16:00-21.15, sobota:  8:30- 17:00)  w sali szkoleniowej w siedzibie ZCDK w Polsce przy ul. Żułowskiej 51
http://dom.kolping.pl/pl/lokalizacja.html.

Szczegółowy opis szkolenia znajduje się poniżej:
Opis szkolenia  

Zgłoszenie na szkolenie
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie zgłoszenia
i wysłanie go na adres mailowy: ngo.siec@kolping.pl do 17 marca 2015 (wtorek) do godz. 12.00

Decyduje kolejność zgłoszeń. Jedna organizacja może wziąć udział  w maks. 3 szkoleniach.

Harmonogram szkoleń znajduje się poniżej:

Harmonogram szkoleń

Szkolenia są realizowane w ramach projektu prowadzonego przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce pt. „Małopolska Sieć NGO” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w okresie 1.09.2014-30.06.2015
 


 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)