fbpx
« Powrót

Korzyści i trudności dla pracowników, wynikające z pracy w wielokulturowym środowisku.

Udostępnij

Wszechobecna od początku XXI w. globalizacja radykalnie zmieniła nasz świat. Powoli uczymy się żyć w społecznościach wielokulturowych. Zmiany demograficzne oraz duży napływ migrantów wpływają na spore przeobrażenia również w przedsiębiorstwach, instytucjach i zakładach pracy.

Jeśli chodzi o zatrudnianie pracowników z różnych krajów i kultur, to, co wcześniej świadczyło o otwartości firmy, dziś staje się koniecznością. Pracodawcy, aby utrzymać ciągłość wykonywanych zadań i zadbać o rozwój firmy, są bardziej skłonni, by podejmować współpracę z obcokrajowcami.

Zjawisko wielokulturowości jest skutkiem m.in. migracji, otwarcia granic lub wynikiem wojen, jak ta za naszą wschodnią granicą. Z jednej strony taka wielokulturowość ubogaca społeczeństwa, z drugiej – poprzez tę występującą różnorodność może prowadzić do pojawiania się nowych konfliktów. To z pewnością stanowi wyzwanie dla wielu pracodawców, ale też pracowników, którzy muszą odnaleźć się w wielokulturowym zespole.

Fot. KOLPING Polska

Pomimo obecności coraz większej liczby migrantów, Polska nadal jest jednym z bardziej jednolitych kulturowo, narodowościowo i religijnie państw Europy. Ten fakt już na starcie utrudnia spojrzenie na nią jako na kraj wielokulturowy. Aktualnie zdecydowaną większość wśród przyjezdnych stanowią nasi sąsiedzi zza wschodniej granicy.

W Centrum Wsparcia KOLPING w Wadowicach intensywnie pracujemy nad integracją i adaptacją społeczną uchodźców z Ukrainy, którzy w wyniku wojny, znaleźli się w zupełnie nowym dla siebie miejscu i warunkach.  Zarówno pracodawcy, dotychczasowi pracownicy,  jak nasi podopieczni z Ukrainy, uczą się wzajemnej, efektywnej współpracy, tworząc wielokulturowe zespoły.

Krok po kroku przekonują się, że praca w wielokulturowym środowisku otwiera wiele drzwi do osobistego i zawodowego rozwoju.

Fot. Freepik

Dlaczego więc warto podjąć wyzwanie pracy w takim środowisku? Oto kilka kluczowych argumentów.

5 KORZYŚCI Z PRACY W WIELOKULTUROWYM ŚRODOWISKU:

 • Rozwój Międzykulturowych Umiejętności Komunikacyjnych:
  Praca z ludźmi o różnych kulturach stwarza doskonałą okazję do rozwijania umiejętności komunikacyjnych. Codzienne interakcje z kolegami z różnych zakątków świata uczą nas elastyczności, empatii i szacunku dla różnorodności kulturowej.
 • Zwiększenie Kreatywności i Innowacyjności.
  Wielokulturowe środowisko pracy sprzyja wymianie różnorodnych perspektyw i doświadczeń. Dzięki temu pracownicy mogą podejmować bardziej kreatywne i innowacyjne podejścia do rozwiązywania problemów i generowania nowych pomysłów.
 • Poszerzenie Horyzontów Kulturowych.
  Praca w zespole składającym się z osób o różnych kulturach pozwala na poznanie nowych tradycji, zwyczajów i wartości. To nie tylko inspirujące doświadczenie, ale również szansa na rozwijanie własnej świadomości międzykulturowej.
 • Możliwość Nauki Języków Obcych.
  Wielokulturowe środowisko pracy stwarza sprzyjające warunki do nauki języków obcych. Codzienne konwersacje z kolegami z różnych krajów mogą być doskonałą okazją do doskonalenia znajomości obcych języków.
 • Budowanie Sieci Międzynarodowych Kontaktów
  Praca w wielokulturowym środowisku umożliwia nawiązywanie kontaktów z profesjonalistami z różnych części świata. To nie tylko szansa na poznanie nowych ludzi, ale również budowanie cennych międzynarodowych relacji zawodowych.
Fot. Freepik

WYZWANIA W PRACY W WIELOKULTUROWYM ŚRODOWISKU:

 • Problem związany ze stereotypami, uprzedzeniami, dyskryminacją.
  Pracownicy mogą mieć nieświadome uprzedzenia wobec osób z innych kultur, co może wpływać na relacje w zespole. Stereotypy i negatywne opinie na temat osób przybywających z innych krajów mogą utrudnić budowanie pozytywnych relacji i współpracy w miejscu pracy.
 • Możliwość występowania konfliktów wynikających z niezrozumienia wzajemnych intencji;
  Pracownicy mogą spotkać się z różnicami kulturowymi w sposobie pracy, podejściu do hierarchii czy postrzeganiu czasu. To, co jest normą w polskim miejscu pracy, może być zupełnie inne w kontekście innej kultury. Adaptacja do tych różnic może wymagać elastyczności i otwartości.
 • Nieefektywność działań, problem identyfikacji z firmą:
  Poczucie przynależności do zespołu i akceptacji przez współpracowników jest kluczowe dla efektywności pracy i ogólnego zadowolenia z pracy. Dla niektórych praca w wielokulturowym środowisku może stanowić wyzwanie związane z integracją społeczną i akceptacją nowych kolegów z różnych kultur.
 • Bariera językowa
  Komunikacja jest kluczowa w każdym zespole, a różnice językowe mogą prowadzić do nieporozumień i błędów. Nawet jeśli wszyscy pracownicy znają język lokalny, różnice w akcencie, sposobie wyrażania się czy kulturowo uwarunkowanych zwrotach mogą prowadzić do nieporozumień i utrudniać efektywną komunikację.

Z jednej strony globalizacja powoduje, że wiele kwestii jest identycznych niezależnie od miejsca, w którym się mieszka. Z drugiej – rośnie świadomość tego, że odrębność jest wartością i warto ją pielęgnować. Międzynarodowe środowisko to olbrzymia szansa dla rozwoju firmy. Pozwala na lepsze zrozumienie drugiego człowieka, jego spojrzenia na świat, a to stanowi klucz do skutecznej integracji i współpracy. Integrowanie się w wielokulturowym środowisku pracy może być ciekawym, rozwijającym doświadczeniem dla każdego pracownika. Jest tylko jedna podstawowa zasada – należy zachować szacunek i otwarty umysł…

Magdalena Barycz – Kobylańska
Doradczyni zawodowa
Centrum Wsparcia KOLPING w Wadowicach

Już dziś możesz pomóc

Wybierz kwotę, którą chcesz wesprzeć Dzieło Kolpinga

20 zł
50 zł
100 zł
250 zł