fbpx

Młodzi

wspieramy rozwój i dorastanie młodych ludzi

MŁODZI W KOLPINGU

Dzieło Kolpinga powstało dla młodych. Tworzone przez A. Kolpinga w XIX w. Związki Czeladnicze pomagały młodym osobom, zagubionym w nowej, kapitalistycznej rzeczywistości: kształciły, wychowywały, zapewniały bezpieczny, podstawowy byt, dbały o rozwój duchowy.

Dzisiaj nadal Dzieło Kolpinga wspiera młodych  w dorastaniu i rozwoju. 

Młody Kolping 

To nieformalne grupy młodych osób działajace przy Stowarzyszeniach Rodzina Kolpinga. To w nich młodzież uczy się  postaw obywatelskich, może realizować własne inicjatywy społeczne, kształtuje swoich liderów. 

Świetlice środowiskowe

Prowadzone przez niektóre Rodziny Kolpinga, prowadzą  ciekawe zajęcia dla dzieci i młodzieży, pomagają w nauce, organizują czas wolny i wypoczynek.

Aktywizacja zawodowa i społeczna 

Pomoc doradcy zawodowego, pośrednika pracy, psychologa, skierowanie na kursy zawodowe i szkolenia, pozwala młodym osobom przygotować się do pracy zawodowej i z sukcesem wejść na rynek pracy.

Międzynarodowe projekty

Wymiany młodzieżowe, wizyty studyjne, spotkania warsztatowe i szkolenia połączone z poznawaniem innych kultur i zwiedzaniem zakątków Europy i świata to programy realizowane w ramach programu ERASMUS + we współpracy m.in. z Kolpingiem w Serbii, Rumunii, Niemczech, Słowenii, Portugalii i innych krajów.

MŁODY KOLPING W LICZBACH

1
Liczba kolpingowskich świetlic środowiskowych
340
Liczba dzieci i młodych osób, które skorzystały z oferty świetlic
321
Liczba uczestników projektów aktywizujących zawodowo
246
Liczba osób które skończyły kursy zawodowe
168
Liczba osób, które podjęły pracę po ukończeniu projektu
5
liczba międzynarodowych projektów dla młodych (Erasmus+)
48
liczba międzynarodowych spotkań, szkoleń, wizyt studyjnych
11
liczba międzynarodowych partnerów krajów partnerskich biorących udział w projektach dla młodych

Akcje i wydarzenia

Partnerzy

Organizacje pozarządowe

Urzędy Pracy

Centra Wolontariatu

Już dziś możesz pomóc

Wybierz kwotę, którą chcesz wesprzeć Dzieło Kolpinga

20 zł
50 zł
100 zł
250 zł