fbpx

Głęboko wierzymy, że towarzyszenie nieuleczalnie choremu i jego rodzinie poprzez zapewnienie fachowego i niezbędnego wsparcia  może zapewnić godne odchodzenie wśród bliskich, w znanym sobie, przyjaznym otoczeniu, w warunkach domowych.

Zakładamy pierwsze Kolpingowskie Hospicjum Domowe

Widzimy pogłębiające się potrzeby w zakresie zapewnienia opieki paliatywnej i hospicyjnej. W związku z tym powołujemy Hospicjum Domowe jako instytucję dobra publicznego w ramach realizacji celów statutowych Dzieła Kolpinga w Polsce.

Po zakończeniu leczenia przyczynowego chorzy pragną wrócić do domu, ale zarówno oni, jak i ich bliscy często znajdują się w trudnej sytuacji psychicznej, a często również finansowej – choroba drastycznie obniża status materialny całej rodziny. Do tego dochodzą cierpienia chorego, nie tylko te aktualne, lecz także spodziewane, czyli wizja nieuchronnego pogorszenia się stanu chorego, zmęczenie najbliższych przejmujących rolę opiekunów i często niestety brak oparcia w instytucjach służby zdrowia.

Działania Dzieła Kolpinga będą łagodzić ten stan rzeczy przez prowadzenie opieki domowej, aby podwyższać jakość życia człowieka w obliczu nadchodzącej śmierci, a podarowany czas przekierować na spokojne i uważne bycie razem.

Dzieło Kolpinga w Polsce jeszcze w tym roku uruchomi na terenie Krakowa domowe hospicjum.

Jak wygląda opieka paliatywna w ramach hospicjum domowego?

Z hospicjum domowego może skorzystać pacjent, który wymaga opieki paliatywnej i hospicyjnej. Jednocześnie jego stan zdrowia, warunki zamieszkania i zaangażowanie bliskich w opiekę pozwalają mu na pobyt w domu.

W ramach domowego hospicjum chory może liczyć na:

pomoc i wsparcie lekarza, pielęgniarki, psychologa, fizjoterapeuty
leczenie farmakologiczne
leczenie bólu i innych objawów
zapobieganie powikłaniom
bezpłatne wypożyczenie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego (np. inhalatory, glukometry, wózki inwalidzkie, kule, sprzęt do pomiaru ciśnienia krwi)
badania zlecone przez lekarza zatrudnionego w hospicjum domowym.

Wizyty pielęgniarskie odbywają się co najmniej 2 razy w tygodniu, a lekarskie co najmniej 2 razy w miesiącu. W zależności od potrzeb mogą odbywać się częściej – pacjent ma zapewniony dostęp do tej pomocy całodobowo, 7 dni w tygodniu.
Wizyty pozostałego personelu ustala indywidualnie lekarz w porozumieniu z chorym i opiekunami.

PROSIMY O DAR SERCA

na powstające pierwsze w Polsce Hospicjum Domowe im. bł. ks. Adolpha Kolpinga oferujące opieke paliatywną dla nieuleczalnie chorych

Numer konta: 26 1050 1445 1000 0090 8057 2515

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce
ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków

Tytuł: Darowizna na Hospicjum domowe

Zachęcamy do lektury przesłania na Wielki Post, przygotowanego przez prezesa Dzieła Kolpinga w Polsce ks. Jana Nowakowskiego:

WIELKOPOSTNE PRZESŁANIE 2023

Już dziś możesz pomóc

Wybierz kwotę, którą chcesz wesprzeć Dzieło Kolpinga

20 zł
50 zł
100 zł
250 zł