fbpx

Duchowość

Rodzin Kolpinga i Dzieła Kolpinga

Podstawą duchowości stowarzyszeń Rodzina Kolpinga i Dzieła Kolpinga jest Ewangelia Jezusa Chrystusa, Katolicka Nauka Społeczna oraz życie bł. Adolpha Kolpinga i jego dzieło.

Opiekunem duchowym Rodziny Kolpinga jest kapłan katolicki noszący tytuł prezesa. Najczęściej jest to proboszcz parafii, przy której działa stowarzyszenie lub wyznaczony przez niego wikary. Pozostali członkowie Zarządu – wybieranego w sposób demokratyczny z grona członków stowarzyszenia – są osobami świeckimi.

Duchowość kolpingowska wyrasta z ogólnej duchowości chrześcijańskiej. Poprzez zainteresowanie człowiekiem oraz współczesnymi problemami i wyzwaniami społecznymi posiada specyficzny charakter konkretyzując się w wierze poszczególnych członków, w pracy parafialnej Rodziny Kolpinga i zaangażowaniu Dzieła Kolpinga w ważne sprawy społeczne i polityczne. Jest częścią zbawczej odpowiedzi Kościoła na poszukiwania i pytania dzisiejszego człowieka.

Decydującą cechą duchowości kolpingowskiej jest osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem:

  • podczas codziennej modlitwy
  • podczas czytania Pisma Św. i słuchania Słowa Bożego
  • poprzez życie w Sakramentach
  • podczas uczestniczenia w Eucharystii

Wyrazem tej duchowości jest świadomość kolpingowskich sióstr i braci czerpania swojej wiary z wiary Kościoła, świadomość należenia do Kościoła i bycia Kościołem. Dla pojedynczego członka i dla Rodziny Kolpinga oznacza to konkretnie zakorzenienie w konkretnej parafii i utożsamienie się z jej życiem.

Duchowość Rodzin Kolpinga i Dzieła Kolpinga polega przede wszystkim na żywotnej jedności: wyznawania wiary i dawaniu jej świadectwa na co dzień, które pochodzi od wspólnoty i w różnorodny sposób na powrót tę wspólnotę buduje.

Elementem duchowości kolpingowskiej jest wrażliwa i pełna odpowiedzialności  otwartość na sprawy społeczne i gotowość do konkretnego zaangażowania się.

„Kościół nie może i nie powinien odcinać się od kwestii społecznej (…), winien wkraczać w życie i nie wolno mu unikać walki ze swoimi przeciwnikami”.

Bł. Adolph Kolping

PRAKTYKI DUCHOWE

  • modlitwa na rozpoczęcie i zakończenie spotkań Rodzin i Dzieła Kolpinga (włączając intencje papieskie Apostolstwa Modlitwy)
  • Światowy Dzień Modlitwy Kolpingowskiej (27.10.)
  • wspomnienie rocznicy śmierci (4.12.) i urodzin (8.12) bł. Patrona
  • pielgrzymka do trzech Sanktuariów w Krakowie z relikwiami bł. Adolpha Kolpinga (wiosna)
  • coroczne rekolekcje i dni skupienia

Już dziś możesz pomóc

Wybierz kwotę, którą chcesz wesprzeć Dzieło Kolpinga

20 zł
50 zł
100 zł
250 zł