fbpx
1990

założenie przez ks. Kazimierza Hołę pierwszej Rodziny Kolpinga w Stanisławiu k/Kalwarii Zebrzydowskiej, który podczas pobytu w parafii niemieckiej zafascynował się  postacią ks. Kolpinga i jego drogą życiową od  rzemieślnika-szewca  do charyzmatycznego duszpasterza-społecznika.

zjazd przedstawicieli pierwszych 6 Rodzin Kolpinga i powołanie Tymczasowego Zarządu Dzieła Kolpinga w Polsce

1993, marzec
1995, styczeń

powstanie Biura Dzieła Kolpinga w Krakowie

Walne Zgromadzenie Dzieła Kolpinga w Polsce i powstanie Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce (zrzeszającego 17 Rodzin Kolpinga), wybory Zarządu Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce na I kadencję

1996, listopad
1998, czerwiec

początki szerokiej działalności Domu Spotkań i Formacji Dzieła Kolpinga w Luborzycy

oficjalne uznanie przez Episkopat Polski Dzieła Kolpinga w Polsce jako katolickiej wspólnoty wiernych

1999, grudzień
2000, wrzesień

wybory Zarządu Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce na II kadencję

otwarcie nowej siedziby głównej Związku – Domu „Kolping” w Krakowie

2001, sierpień
2001-2002

realizacja pierwszego projektu na rzecz osób bezrobotnych

wybory Zarządu Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce na III kadencję

2004, listopad
2007, sierpień

powołanie Fundacji Dzieła Kolpinga w Polsce jako wspólnej inicjatywy polsko-niemieckiej w celu wspierania i umacniania postaw partnerskiego współdziałania w rozwijaniu społeczeństwa obywatelskiego oraz ochrony praw i wolności człowieka w Polsce i krajach rozwijających się.

wybory Zarządu Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce na IV kadencję

2008, listopad
2009, styczeń

powstanie pierwszych 3 Centrów Porad Prawnych i Obywatelskich

powstanie Centrów Wsparcia Organizacji Pozarządowych (NGO) Kolping w Krakowie, Oświęcimiu, Bochni i Luborzycy

2010, wrzesień
2010, październik

powstanie kolejnych 6 Centrów Porad Prawnych i Obywatelskich

zebranie kontynentalne Europejskiego Dzieła Kolpinga w Krakowie z udziałem 14 krajów europejskich

2011, kwiecień
2011, maj

wybór Patrycji Kwapik z Młodego Kolpinga na  przewodniczącą Młodego Kolpinga Europa

wybory Zarządu Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce na V kadencję

2012, czerwiec
2012, czerwiec

wybór Beaty Harasimowicz, wiceprzewodniczącej Związku, do Komisji Finansowej Międzynarodowego Dzieła Kolpinga

przekazanie w Kolonii na ręce prezesa ks.Józefa Jakubca  relikwii bł. Adolpha Kolpinga i rozpoczęcie ich peregrynacji relikwii po polskich Rodzinach

2012, październik
2012, grudzień

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce laureatem Nagrody Marszałka Małopolskiego „Kryształy Soli” dla najlepszych  organizacji pozarządowej 2012 r. w kategorii „Aktywizacja Obywatelska i Gospodarcza”.

Ogólnopolskie Forum Organizacji Parasolowych w Krakowie, z udziałem 25 organizacji

2013, luty
2013, marzec

pierwsza Pielgrzymka Rodzin Kolpinga do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

powstanie w Krakowie biura Młodego Kolpinga Europa, koordynującego pracę młodzieżową Dzieła Kolpinga w Europie

2013, marzec
2013, maj

posiedzenie Rady Generalnej Międzynarodowego Dzieła Kolpinga w Krakowie z udziałem  delegatów z 30 krajów świata

wybór Krzysztofa Wolskiego- sekretarza naczelnego Dzieła Kolpinga w Polsce na sekretarza Europejskiego Dzieła Kolpinga

2014, maj
2015, marzec

założenie z inspiracji Związku Małopolskiej Sieci NGO zrzeszającej 46 organizacji pozarządowych

spotkanie z przedstawicielami Dzieła Kolpinga z diecezji Paderborn (Niemcy) i omówienie strategii promocji kolpingowskiej kawy „Tatico” z Hondurasu w polskich Rodzinach Kolpinga

2015, lipiec
2016, maj

Gródek nad Dunajcem – polsko-niemieckie spotkanie 27 Rodzin Kolpinga poświęcone celom zrównoważonego rozwoju ONZ w świetle encykliki Franciszka „Laudato si”.

przyjęcie dokumentu „Strategia rozwoju Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce na lata 2016-2022”.

2016, czerwiec
2016, lipiec

Kraków-Nowy Bieżanów – „Dzień Kolpinga” w ramach Światowych Dni Młodzieży – spotkanie ponad 500 młodych Kolpingowców z Europy, Ameryki Południowej i Afryki.

diecezja pelplińska – powstanie Związku Diecezjalnego Dzieła Kolpinga Diecezji Pelplińskiej.

2018, czerwiec
2020, lipiec

Czerna k. Krzeszowic – VII Ogólne Zgromadzenie Związku. Ks. Jan Nowakowski z Rodziny Kolpinga w Bochni wybrany piątym prezesem Dzieła Kolpinga w Polsce.

inauguracja Jubileuszu 30-lecia Dzieła Kolpinga w Polsce

2020, grudzień

Już dziś możesz pomóc

Wybierz kwotę, którą chcesz wesprzeć Dzieło Kolpinga

20 zł
50 zł
100 zł
250 zł