fbpx

Małopolska Sieć NGO

Działając razem w sieci, wzmacniamy rolę i znaczenie małopolskich organizacji pozarządowych oraz wspieramy aktywność obywatelską.

Małopolska Sieć NGO to regionalne porozumienie 42 organizacji pozarządowych z 14 powiatów Małopolski. Działa na rzecz silnego i aktywnego trzeciego sektora w regionie.

Sieć powstała dzięki wspólnej pracy  aktywnych organizacji pozarządowych z terenu województwa małopolskiego, a jej inicjatorem i organizatorem jest Dzieło Kolpinga w Polsce. Praca przebiegała w myśl zasady: „jeśli nie wiesz dokąd idziesz, prawdopodobnie nigdy tam nie dojdziesz”. Spotkanie kilkudziesięciu organizacji z różnych stron Małopolski zaowocowało wypracowaniem podstawowych założeń sieci w tym: misji, wizji i strategii jej rozwoju

MAŁOPOLSKA SIEĆ NGO

Integruje środowisko małopolskich NGO
Wspomaga rozwój inicjatyw, wspólnot i społeczności lokalnych
Szkoli i doradza
Podejmuje działania rzecznicze
Organizuje spotkania branżowe i tematyczne

Już dziś możesz pomóc

Wybierz kwotę, którą chcesz wesprzeć Dzieło Kolpinga

20 zł
50 zł
100 zł
250 zł