fbpx

O NAS

Dzieło Kolpinga to międzynarodowa wspólnota, którą łączy postać jej założyciela i patrona bł. ks. Adolpha Kolpinga oraz głoszona przez niego idea niesienia pomocy potrzebującym. Organizacja powstała 170 lat temu, a dziś ogarnia ponad 60 krajów i gromadzi blisko 400 tysięcy zaangażowanych osób na całym świecie.

W Polsce jesteśmy obecni już od 30 lat, aktywnie działając na rzecz lokalnych środowisk, a w szczególności osób najbardziej potrzebujących wsparcia – bezrobotnych, dzieci, młodzieży i seniorów.

ORGANIZACJA

Dzieło Kolpinga w Polsce tworzą lokalne stowarzyszenia zwane Rodzinami Kolpinga zakładane przy parafiach i działające na ich terenie. 

W Polsce funkcjonuje 40 Rodzin Kolpinga, skupiających ponad 1000 członków w całym kraju.  

BŁ. ADOLPH KOLPING

Patron naszego Dzieła urodził się ponad 200 lat temu  w Niemczech.  Ze skromnego, pochodzącego z ubogiej rodziny szewca, wyrósł na prekursora katolickiej nauki społecznej, kapłana nazywanego ”Ojcem czeladników”.

Troszczył się on nie tylko o doraźne potrzeby swych podopiecznych, ale chciał, by kształtowali w sobie Boży obraz i wzmacniali chrześcijańską tożsamość. Zależało mu, by prowadzili przykładne życie w rodzinie, zdobywali solidną sprawność w zawodzie i aktywni angażowali się w Kościele oraz w społeczeństwie.  

IDEA

Nasze działania opierają się na zasadzie „pomocy dla samopomocy”.

Chcemy, by udzielane przez nas wsparcie angażowało potrzebujących w rozwiązywanie własnych problemów, wyzwalało ich inicjatywę i stwarzało im możliwości do dalszego samodzielnego działania.

DUCHOWOŚĆ

Podstawą duchowości stowarzyszeń Rodzina Kolpinga i Dzieła Kolpinga jest Ewangelia Jezusa Chrystusa, Katolicka Nauka Społeczna oraz życie bł. Adolpha Kolpinga i jego dzieło.

HISTORIA

Historia Dzieła Kolpinga w Polsce rozpoczęła się przed 30 laty.

Wtedy powstała w Polsce pierwsza współczesna Rodzina Kolpinga w Stanisławiu k/ Kalwarii Zebrzydowskiej. 

ZARZĄD

Zarząd Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce to to organ wykonawczy, który zarządza organizacją, czuwa nad realizacją zaplanowanych przedsięwzięć oraz nadzoruje działania pracowników.

W skład Zarządu Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce wchodzi 7 osób, które wybierane są przez Ogólne Zgromadzenie Związku na 4-letnią kadencję.

ZESPÓŁ

Działania społeczne i realizację misji Dzieła Kolpinga wspierają pracownicy zatrudnieni  w ramach działalności gospodarczej oraz projektach realizowanych  przez organizację.

STATUT

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce to posiadający osobowość prawną związek stowarzyszeń – Rodzin Kolpinga. 

Działania organizacji są uregulowane statutem, zatwierdzonym 1994 roku.

SPRAWOZDANIA

Bardzo ważną rolę w Dziele Kolpinga odgrywa transparentność prowadzonych akcji pomocowych i realizowanych projektów. 

Każdego roku przygotowujemy i publikujemy  sprawozdanie merytoryczne i finansowe.

STRATEGIE

Strategia Rozwoju jest najważniejszym dokumentem polityki rozwoju organizacji. Określa misję, wizję i cele, wskazując jednocześnie sposoby służące do ich realizacji. Opisane działania oraz sposoby mierzenia postępów w ich wdrażaniu służą wszechstronnemu wzmocnieniu potencjału całej organizacji.

ZAMÓWIENIA

W związku z realizowanymi projektami dofinansowanymi ze środków zewnętrznych często korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych. 

Zapoznaj się z aktualnymi zamówieniami naszej organizacji.

30-LECIE

Dzieło Kolpinga w Polsce świętuje Jubileusz 30-lecia. Z tej okazji przygotowaliśmy  bogaty i urozmaicony plan całorocznych obchodów Jubileuszu w duchu modlitwy, dumy z osiągnięć, pamięci o ludziach i czynach, z perspektywą przyszłości.

Zapraszamy do wspólnego świętowania!

Już dziś możesz pomóc

Wybierz kwotę, którą chcesz wesprzeć Dzieło Kolpinga

20 zł
50 zł
100 zł
250 zł