fbpx

Strategia Rozwoju jest najważniejszym dokumentem polityki rozwoju organizacji. Określa misję, wizję i cele, wskazując jednocześnie sposoby służące do ich realizacji. Opisane działania oraz sposoby mierzenia postępów w ich wdrażaniu służą wszechstronnemu wzmocnieniu potencjału całej organizacji.


Już dziś możesz pomóc

Wybierz kwotę, którą chcesz wesprzeć Dzieło Kolpinga

20 zł
50 zł
100 zł
250 zł