Co nowego w Małopolskiej Sieci NGO?

Luty jest miesiącem  intensywnych prac związanych z Małopolską Siecią NGO.  Za nami dwa spotkania Grupy Sterującej, podczas których wypracowano misję i wizję sieci oraz określano jej formę prawną. Nadal pracujemy też nad ostatecznym kształtem statutu sieci.

Kilka dni temu udostępniliśmy też organizacjom w Małopolskiej Sieci NGO innowacyjne narzędzie autoewaluacji NGO. Narzędzie on-line powstało we współpracy z zewnętrznymi ekspertami - socjologami, psychologami wyspecjalizowanymi w  zakresie badań organizacji, ewaluacji, analizy danych oraz tworzenia narzędzi ich rozwoju. Wspiera ono standaryzację funkcjonowania organizacji członkowskich naszej sieci. Narzędzie autoewaluacji NGO skonstruowane jest na zasadzie prostej ankiety on-line z pytaniami skierowanymi zarówno do kierownictwa jak i członków, pracowników czy wolontariuszy NGO. Ankieta pomaga zdiagnozować obszary rozwojowe organizacji oraz wskazać ich mocne i słabe strony. Na podstawie takiej indywidualnej diagnozy organizacji w Małopolskiej Sieci NGO uruchomimy „szyty na miarę” program szkoleniowo-doradczy wspierający ulepszenie funkcjonowania i skuteczności NGO.

O wszystkich działaniach powstającej Małopolskiej Sieci NGO dowiecie się na Facebooku Małopolskiej Sieci NGO. Polubicie nas? Adres: www.facebook.com/malopolska.siec.ngo

Poniżej zdjęcia z drugiego spotkania Grupy Sterującej Małopolskiej Sieci NGO, które odbyło się w Szczawnicy 13-14 lutego 2015 r.

 

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)