Kolejne warsztaty Małopolskiej Sieci NGO za nami!

W Iwkowej, w pięknej górskiej scenerii  krańca Beskidu Wyspowego i Pogórza Rożnowskiego,  odbyły się warsztaty strategiczne grupy czwartej. Uczestniczyli w nich przedstawiciele 12 organizacji pozarządowych tworzących Małopolską Sieć NGO.  Niezmiennie wiele emocji dostarczył im udział w grze strategicznej pozwalającej zrozumieć na czym polega proces tworzenia strategii sieci. Żywo dyskutowano również m.in. nad założeniami misji, wizji i celów strategicznych sieci. Warsztaty po raz kolejny stworzyły unikalną okazję do wzajemnego poznania się organizacji z Małopolski działających w różnych dziedzinach pożytku publicznego. Uczestnicy wytypowali kolejnych przedstawicieli do Grupy Sterującej.

 

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)