Szkolenie „ Mechanizmy i narzędzia demokracji lokalnej” w Jarosławiu

W dniach 13 – 14.11.2014 zorganizowano w Klubie Seniora warsztaty pn. „Mechanizmy i narzędzia demokracji lokalnej”, które prowadziła trenerka z Krakowa, p. Magdalena Szczudło. Celem prowadzonych zajęć był rozwój praktycznych umiejętności w zakresie mechanizmów partycypacji publicznej, kontroli obywatelskiej, rozwijania i podejmowania działań we współpracy z administracją, tak aby skutecznie wykorzystywać mechanizmy demokratyczne takie np. jak: konsultacje społeczne, działania w NGO, dostęp do informacji publicznej., inicjatywy obywatelskiej we współpracy z samorządami w zakresie wprowadzania do lokalnych polityk zagadnień senioralnych, reprezentowania opinii i stanowisk środowisk senioralnych, uwzględniania potrzeb tej grupy w lokalnych programach strategicznych itp.
Zajęcia teoretyczne i praktyczne ćwiczenia były bardzo ciekawe.
Warsztaty realizowane były w ramach Programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy EOG jako projekt  Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Krakowie.


    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)