Rodzina Kolpinga w Makowie Podhalańskim -dwadzieścia lat minęło

Taki wiek osiągnęła makowska Rodzina Kolpinga. Postanowiliśmy to uczcić uroczystą mszą oraz spotkaniem z członkami i zaproszonymi gośćmi.

18 października 2014 roku o godz. 11.00 rozpoczęła się Msza św.  za członków Stowarzyszenia, prezesa Związku Centralnego ks. Józefa Jakubca, prezesa naszej rodziny ks. Tadeusza Różałowskiego, oraz za zmarłych- ks. Kazimierza Hoła i członków naszego stowarzyszenia. W czasie tej podniosłej uroczystości uczciliśmy również relikwie bł. Adolpha Kolpinga.

W obchodach naszego jubileuszu istotne miejsce zajęło uczczenie pamięci zmarłego założyciela Dzieła Kolpinga w Polsce, ks. profesora Kazimierza Hoły. Dzięki staraniom naszej przewodniczącej p. Bronisławy Partyki na grobie księdza pojawiła się tabliczka informująca o jego zasługach. Po Mszy wraz z zaproszonymi gośćmi udaliśmy się na cmentarz, gdzie księża prezesi dokonali odsłonięcia tablicy. Modlitwą uczciliśmy pamięć zmarłego. Na tym samym cmentarzu pomodliliśmy się również przy mogile ks. Kazimierza Jancarza, założyciela Rodziny Kolpinga w Luborzycy i przyjaciela ks. Hoły.

Po tych uroczystościach spotkaliśmy się w siedzibie makowskiego Stowarzyszenia w tzw. Stodole, gdzie nasza przewodnicząca przywitała zaproszonych gości, a p. Jerzy Mydlarz przedstawił sylwetkę naszego założyciela ks. Hoły. Następnie przewodniczący Zarządu Związku Centralnego p. Robert Prusak złożył nam gratulacje przypominając o ścisłych związkach łączących naszą organizację z centralą w Krakowie i Rodziną Kolpinga w Luborzycy, z której się wywodzi. Dalej głos zabierali poszczególni zaproszeni goście. Ks.Tadeusz Różałowski, podkreślił ogromną rolę, jaką w naszej działalności odgrywa od dnia założenia naszego stowarzyszenia przewodnicząca, p. Bronisława Partyka, ks.Józef Jakubiec, burmistrz Makowa Podhalańskiego p. Paweł Sala, sekretarz gminy p. Maria Czarniak, przedstawiciele Rodziny Kolpinga z Wadowic p. Zygmunt Barycz i p. Aleksandra Barycz, założycielka Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Makowie p. Barbara Tyszewska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Wanda Olejniczak oraz dyrektor Zespołu Szkół w Makowie p. Artur Piórkowski. Na koniec części oficjalnej głos zabrała przewodnicząca p. Bronisława Partyka dzieląc się z nami wspomnieniami z okresu założenia stowarzyszenia i jego niełatwymi początkami. Przedstawiła również obecną działalność naszej Rodziny. Przywitała także bardzo serdecznie obecną na naszych uroczystościach siostrę ks. Hoły -panią Marię Hoła.

W uroczystych obchodach naszego jubileuszu wzięli udział członkowie makowskiego stowarzyszenia oraz Kolpingowskiego Klubu Seniora.

Uroczystość zakończyła się przy smacznym poczęstunku i nieoficjalnych miłych rozmowach.

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie dziękuję wszystkim zaproszonym gościom za przybycie oraz za przesłane życzenia od nieobecnych na spotkaniu Rodzin Kolpinga z Brzeska i Mysłowic Wesołej.

Z kolpingowskim pozdrowieniem
Bożena Wojdyła - wiceprzewodnicząca

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)