Przedstawicieli RK Kraków-Nowy Bieżanów z wizytą u niemieckiego partnera

 

Od 2010 r. Dzieło Kolpinga w Niemczech realizuje kampanię wizerunkową, której celem jest wzmocnienie rozpoznawalności organizacji. Niemieckie Dzieło Kolpinga jest mocno zakorzenioną organizacją z wieloletnią tradycją.
W Polsce początki organizacji datowane są na lata 90-te. Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Krakowie Nowym-Bieżanowie jest lokalną organizacją aktywną na swoim terenie. 

Stąd też zaproszenie Rodziny Kolpinga w Bochum-Linden dotyczące prezentacji kampanii wizerunkowej stało się przyczyną zorganizowania seminarium i podzielenia się doświadczeniem z przygotowania kampanii wizerunkowej opracowanej przez profesjonalną firmę jak i podzielenia się już ponad trzyletnim doświadczeniem z wdrażania tej kampanii.
Spotkanie z partnerem będzie dobrym impulsem do wzmocnienia wizerunku stowarzyszenia. W projekcie będą uczestniczyć przedstawiciele 2 stowarzyszeń – Rodziny Kolpinga z Bochum-Linden i Krakowa. Podczas spotkania planowana jest również wizyta w Kolonii, w głównej siedzibie Dzieła Kolpinga w Niemczech, aby zobaczyć przygotowane materiały jak i porozmawiać o możliwościach wykorzystania dobrych praktyk.

Działanie będzie zrealizowane przy finansowym wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej


    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)