I seniorem dobrze być!

Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Krakowie – Nowym Bieżanowie wraz ze Stowarzyszeniem Rodzina Kolpinga w Dębnie zaprasza osoby w wieku 60+ do wzięcia udziału w projekcie: „I seniorem dobrze być! Program na rzecz wspierania funkcjonowania społecznego osób starszych”, który jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Projekt „I seniorem dobrze być! Program na rzecz wspierania funkcjonowania społecznego osób starszych” jest projektem interdyscyplinarnym skierowanym osób w wieku 60+ - kobiet i mężczyzn zamieszkałych na terenie Krakowa lub pow. brzeskiego. Projekt łączy aktywność edukacyjną seniorów 60+ z aktywnością społeczną w oparciu o ideę pomocy dla samopomocy. Działania oparte są na dwóch komponentach: komponent edukacyjny i komponent instytucjonalny. Komponent edukacyjny zakłada edukację seniorów w obszarze samorozwoju, nowych technologii osób 60+ i komponent instytucjonalny obejmujący rozwój potencjału liderów lokalnych w wieku 60+ do zakładania i prowadzenia Kolpingowskich Klubów Seniora ze stałym programem wsparcia merytorycznego.

    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)