Raport z badań


Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce we współpracy z krakowską firmą 313 Consulting oraz przy wsparciu Interdyscyplinarnego Centrum Badań i Rozwoju Organizacji przy ZPS w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, przeprowadził w ostatnich dniach marca br. badanie ankietowe małopolskich organizacji pozarządowych. 
 
Elektroniczną ankietę przygotowano pod kątem analizy zainteresowania tej grupy społecznej utworzeniem i przystąpieniem do Małopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych o charakterze ogólnym oraz wzmacnianiem kompetencji organizacji członkowskich (poprzez szkolenia, doradztwo, narzędzia autodiagnozy, portal wymiany wiedzy itp.). Wyniki badania zostaną wykorzystane do przygotowania projektu w ramach konkursu pt. „Rozwój sieci organizacji pozarządowych jako formy wzmacniania potencjału zrzeszonych w nich organizacji”.

Raport z badań - Pobierz PDF
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)