Aktywni Młodzi – Lokalnie i Globalnie. Seminarium wprowadzające 11-13.10.2013


Z początkiem września 2013 Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce rozpoczęła realizację projektu „Aktywni młodzi – lokalnie i globalnie" współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, który ma na celu kształtowanie wśród najmłodszych postaw obywatelskich poprzez wzrost świadomości w zakresie zrozumienia wzajemnych powiązań między regionami na świecie oraz ich wpływ na życie jednostki, a przez to podejmowanie świadomych działań w swoim otoczeniu, w lokalnej społeczności na rzecz społeczności globalnej.

Uczestnikami projektu są dzieci i młodzież, którzy znajdują się pod (wieloletnią) opieką lokalnych stowarzyszeń Dzieła Kolpinga w ramach świetlic czy zajęć pozalekcyjnych oraz liderzy, opiekunowie tych grup jako osoby mające kontakt z młodymi, a w ten sposób mające możliwość kształtowania programów edukacyjnych w świetlicach.

W ostatni weekend tj. 11-13.10.2013 r. odbyło się seminarium wprowadzające zorganizowane dla liderów świetlic.  Od piątku do niedzieli uczestnicy wzięli udział w zajęciach oraz wykładach poświęconych tematyce edukacji globalnej. Przybliżono zakres tematyczny oraz metodologię, a także przedstawiono praktyczne sposoby wykorzystania zagadnień edukacji globalnej w zajęciach świetlicowych. Swoim doświadczeniem podzielili się również zaproszeni goście z zagranicy: Hubert Tintelott z Niemiec oraz Hildegard Holenstein i Ruth Rumo ze Szwajcarii.

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)