Na patriotyczną nutę w Więcławicach Starych

Na zaproszenie Stowarzyszenia Pro Memoria z Więcławic Starych z okazji święta Wojska Polskiego oraz rocznicy Cudu nad Wisłą zespół artystyczny Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Luborzycy wystąpił z programem utworów o tematyce patriotyczno-historycznej . Zabrzmiały dawno zapomniane piosenki żołnierskie sprzed stu lat oraz te późniejsze, jak „Ułani” czy też „Stanica” – znana piosenka żołnierska z okresu powojennego. Na koniec pojawiły się skoczne piosenki ludowe. Publiczność nagrodziła występ owacjami na stojąco, zaś gospodarze osobiście poczęstowali zespół wspaniałą treściwą grochówką.

 


    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)