Nagranie dla TVP Kraków

W związku z tegoroczną nagrodą „Kryształy Soli”, która została wręczona naszej organizacji w kategorii Aktywizacja Gospodarcza i Obywatelska, pod koniec maja 2013 r. odbyły się nagrania do programu o Laureatach Nagrody, realizowanego przez TVP Kraków.
Zespół operatorów pod przewodnictwem p. Magdaleny Hejdy spotkał się z przedstawicielami ZCDK w kilku miejscach Krakowa i okolic, aby jak najpełniej oddać bogatą działalność organizacji. W programie mają znaleźć się informacje o projektach realizowanych przez ZCDK, wywiady z ich beneficjentami, prezentacje aktywności Seniorów i Młodego Kolpinga oraz ujęcia z Rady Generalnej Międzynarodowego Dzieła Kolpinga, która niedawno miała miejsce w Tyńcu. 8-minutowy program o ZCDK zostanie wyemitowany we wrześniu 2013 r.

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)