Nasza reprezentantka Magdalena Szczudło zgłoszona do prac w Podkomitecie Monitorującym POKL w Małopolsce

 

Szanowni Państwo,

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce, jako organizacja pozarządowa, zdecydował o zgłoszeniu kandydatury Magdaleny Szczudło do prac w Podkomitecie Monitorującym Program Operacyjny Kapitał Ludzki w województwie małopolskim.

Wybór naszej reprezentantki do prac w tym Podkomitecie odbywa się w drodze głosowania. 

Głosować mogą tylko organizacje pozarządowe!

Zwracamy się z prośbą o poparcie tej kandydatury i oddanie na nią głosu.


Głosowania można dokonać, poprzez wypełnienie karty do głosowania (którą przesyłamy w załączeniu) i wysłanie jej:

DO POBRANIA: KARTA DO GŁOSOWANIA 

a) faxem na nr: (12) 29 90 726

b) lub pocztą tradycyjną na adres: Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków

do dnia 14 marca 2013 r. (liczy się data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego).

Szczegóły dotyczące głosowania, jak również notkę biograficzną znajdziecie Państwo tutaj:

http://www.fundusze.malopolska.pl/pokl/SitePages/DisplayEvent.aspx?List=1e82ff9c-3ab9-4ce7-8ce6-a4a91b12d70c&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Efundusze%2Emalopolska%2Epl%2Fpokl&ID=199

Z uwagi na krótki czas głosowania, tych Państwa, którzy zdecydują się zagłosować, prosimy bardzo o jak najszybsze wysłanie karty do głosowania.


Z góry dziękujemy za udzielone poparcie,
Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce 


na zdjęciu: Magdalena Szczudło

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)