Zaproszenie na I Pielgrzymkę Rodzin Kolpinga w Krakowie

Zapraszam  na I Pielgrzymkę Rodzin Kolpinga z Młodym Kolpingiem  w Krakowie 13 marca 2013, która będzie mieć trzy stacje modlitwy i refleksji pt. „Trwajcie mocni w wierze”.

Pierwsza stacja
- w sanktuarium Najświętszej Rodziny w Krakowie-Nowym Bieżanowie o godz. 12.00 Anioł Pański z konferencją ks. Prezesa krajowego nt „Musicie wygrać walkę o Rodzinę”.

Druga stacja – w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach o 15.00 – „Zawierzcie Bożemu Miłosierdziu” i spektakl teatralny pt. „A to Polska właśnie” wg Stanisława Wyspiańskiego.

Trzecia stacja - w sanktuarium Błogosławionego Jana Pawła II „Nie lękajcie się”, - o godz. 17.00 Msza św. koncelebrowana z Księdzem Kardynałem Stanisławem Nagym w intencjach Kościoła, Ojczyzny i Rodzin – o błogosławiony wybór Papieża – 266 następcy św. Piotra i Benedykta XVI i o duchowe umocnienie wiernych Polaków w Ojczyźnie i na emigracji.

Serdecznie proszę wszystkich Braci i Siostry o  modlitewne wsparcie przygotowań i o owocne przeżycie naszej kolpingowskiej pielgrzymki w Krakowie, abyśmy dzielili się radością wiary i wzrastania we wspólnocie Chrystusowego Kościoła. Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz jako jeden z ojców konklawe zaprasza wszystkich Członków Rodzin Kolpinga z Młodzieżą do królewskiego i papieskiego Krakowa - miasta Bożego Miłosierdzia i prosi Rodziny Kolpinga o wielką modlitwę w intencjach Kościoła Powszechnego, Ojczyzny i Rodzin.

Znakiem czasu dla Dzieła Kolpinga w Polsce jest list z Sekretariatu Stanu z dnia 28 stycznia 2013 roku, w którym Abp Angelo Becciu zapewnia, że: „Oczekiwania całej Rodziny Kolpinga, związane z przybyciem do Krakowa relikwii Błogosławionego, Ojciec Święty wspiera swoją modlitwą. Dla wszystkich pielgrzymujących do Sanktuarium - Najświętszej Rodziny w Krakowie Nowym Bieżanowie - w Roku Wiary uprasza obfitość Bożych darów”. 

Okazało się, że jest to jeden z ostatnich darów Ojca Świętego Benedykta XVI – jego ojcowska modlitwa i błogosławieństwo dla oczekiwań Rodzin Kolpinga w Polsce, które modlą się i starają się o umocnienie w wierze. Przyjmując ze czcią relikwie Błogosławionego Kapłana z Kerpen i Kolonii zobaczymy, że ten niestrudzony kapłan – społecznik z XIX wieku także obecnie wśród nowych zagrożeń dla ludzi i rodzin w Europie i w Polsce potrafi wspomagać przed Bogiem Miłosiernym rodziny i rodziców z ich dziećmi, młodzieżą i seniorami.

Pielgrzymka  Rodzin Kolpinga z Młodym Kolpingiem z północnych rejonów Polski odbędzie się 21 września 2013 roku w Koronowie w diecezji pelplińskiej. Oczywiście, jeśli Bracia i Siostry zechcą i mogą przyjechać już teraz do Krakowa, serdecznie zapraszamy.

 Ks. Józef Jakubiec – prezes krajowy

I Pielgrzymka  RODZIN KOLPINGA z MŁODYM KOLPINGIEM
Kraków 13 marca w 2013  Roku Wiary i Roku Kolpinga
„Trwajcie mocni w wierze”

Program uaktualniony

Pierwsza stacja - Sanktuarium Najświętszej Rodziny  w Krakowie-Nowym Bieżanowie

11.30        Przyjazd i przywitanie  Uczestników
 
12.00        Anioł Pański – konferencja „Musicie wygrać walkę o rodzinę” 
                  ks. Józef Jakubiec, prezes krajowy 
13.00        Agapa      
     
14.00        wyjazd do Łagiewnik

Druga stacja   -   Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach

15.00         Koronka do Miłosierdzia Bożego - w  bazylice
15.30         Spektakl pt. „A to Polska właśnie” wg „Wesela” St. Wyspiańskiego - 
                   Teatr VIRTUS VERBUM z XXV LO w Krakowie – aula Jana Pawła II

16.30         przejście ze sztandarami  do 3. stacji

Trzecia stacja  -   Sanktuarium bł. Jana Pawła II

17.00         Msza św. koncelebrowana przez księży prezesów pod
                   przewodnictwem ks.kard. Stanisława Nagyego  - 
                   przy ołtarzu relikwii bł. Jana Pawła II
18.00         Błogosławieństwo relikwiami – bł.  A.Kolpinga i  bł. Jana Pawła II
18.15         Hymn Dzieła Kolpinga  - pożegnanie Uczestników 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)