SPOTKANIE OPŁATKOWE W BRZESKIEJ RODZINIE KOLPINGA

Corocznym zwyczajem,  tym razem 12 stycznia, w pomieszczeniach przy biurze  brzeskiej Rodziny Kolpinga, miało miejsce tradycyjne spotkanie opłatkowe. Salę zapełnili członkowie brzeskiej Rodziny Kolpinga oraz przedstawiciele zaproszonych pozostałych pięciu  Rodzin, założonych przez Rodzinę z Brzeska. Gośćmi byli członkowie  Rodzin Kolpinga z Łoniowej, Bochni  i Jadownik oraz nowo założonej Rodziny  z  Porąbki Uszewskiej. Z ramienia Zarządu Centralnego Dzieła Kolpinga  w Polsce  w spotkaniu udział wziął Przewodniczący Dzieła Kolpinga Pan  Robert Prusak, który przy tej okazji wręczył nowo założonej Rodzinie Kolpinga w Porąbce Uszewskiej  komputer wraz z osprzętem.

 

 

Otwarcia spotkania opłatkowego dokonał  przewodniczący brzeskiej Rodziny  Józef Pabian, witając wszystkich zebranych gorąco i serdecznie. Następnie  głos oddał prezesowi stowarzyszenia, ks. Zygmuntowi Bochenkowi, który wszystkich zaprosił do modlitwy. Wspomniał on o duchowej więzi, jaka  łączy wszystkie Rodziny Kolpinga nie tylko między sobą, ale i z Patronem Adolphem Kolpingiem. Symbolem tej więzi jest świeca z wizerunkiem błogosławionego księdza, którą na wstępie  zapalił  przewodniczący Dzieła Kolpinga w Polsce Pan Robert Prusak.

Podczas spotkania tradycyjnemu łamaniu się opłatkiem towarzyszyły życzenia przeplatane wspólnym śpiewaniem kolęd, przy akompaniamencie akordeonisty. Uczestnicy uroczystości przedstawiali się krótko, opowiadając o swojej działalności, osiągnięciach i zamierzeniach.

Spotkanie to było świetną okazją, aby  przypomnieć , czym obecnie zajmują  się Rodziny Kolpinga w naszym  rejonie, a szczególnie Rodzina Kolpinga w Brzesku, oraz, by  poinformować o planach na najbliższy rok. Do najważniejszych zadań realizowanych w minionym roku  należą: prowadzenie różnego rodzaju kursów i szkoleń (w tym języka niemieckiego, angielskiego, obsługi kas fiskalnych, oraz komputerowego dla osób 50+), realizacja projektu bezpłatnych porad prawnych, z którymi Rodzina Kolpinga wychodzi ze swoich pomieszczeń idąc w teren do parafii w Gnojniku, Gosprzydowej, Porąbce Uszewskiej, Łoniowej, Uszwi  i  Iwkowej, prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, organizowanie zbiórki odzieży i artykułów spożywczych dla dzieci z Ochronki na Brzezowcu oraz lekarstw dla mieszkańców z Ukrainy, a w ramach akcji „Rodzina Kolpinga – Rodzinie” pomoc sześciu wielodzietnym rodzinom (od 6 do 9 dzieci w każdej rodzinie).

Przewodniczący nadmienił, że wszystkie środki finansowe pozyskane z kursów oraz szkoleń przeznaczane są na regulowanie zobowiązań związanych z wynajmowaniem pomieszczeń biurowych i salki komputerowej (czynsz, media, ubezpieczenie).

Koordynatorka akcji wspierania emigracji zarobkowej,  Emilia Zydroń, szeroko omówiła pomoc brzeskiej Rodziny Kolpinga w zakresie organizacyjnym oraz wsparcie duchowe dla rodzin, których członkowie wyjeżdżają za granicę w celach zarobkowych. Wspomniała również o comiesięcznych nabożeństwach odbywających się w brzeskiej Farze, oraz o liście rozdawanym przez brzeską Rodzinę Kolpinga, skierowanym do brzeskich emigrantów i ich rodzin, napisanym z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

W planie  działalności  na rok 2013  szczególne miejsce zajmą następujące zadania i przedsięwzięcia:
• wzmacnianie i rozszerzanie opieki nad duszpasterstwem emigracji zarobkowej w rejonie Brzeska oraz propagowanie idei wspierania emigracji polskiej wśród innych Rodzin Kolpinga w całej Polsce
• wspieranie rozpoczętej w tym roku akcji „Rodzina –Rodzinie”
• w miarę możliwości zwiększenie zakresu pomocy dla bezrobotnych w zakresie pozyskiwania nowych ofert pracy
• dalsze zacieśnienie współpracy z Rodzinami z naszego regionu w realizacji wspólnych projektów odpowiadających potrzebom lokalnych społeczności
• podejmowanie działań na rzecz powstawania nowych Rodzin Kolpinga, nie tylko w naszym województwie
• dalsze kontynuowanie prowadzenia kursów:  języka angielskiego, niemieckiego, obsługi kas fiskalnych, oraz komputerowego dla osób 50+
• dalsze starania o  utworzenie tzw. Młodego Kolpinga
• dalsze zabieganie o pozyskanie 2-3 arowej działki od darczyńców lub władz miasta Brzeska, względnie  zakup działki  pod budowę Domu Kolpinga w Brzesku, dla brzeskiej Rodziny Kolpinga i rodzin z regionu

Józef Pabian przewodniczący RK w Brzesku

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)