Podsumowanie roku w Europejskim Dziele Kolpinga

 

Rok 2012 przyniósł Europie wiele nieoczekiwanych wydarzeń polityczno-społecznych, poczynając od pogłębiającego się kryzysu ekonomicznego, poprzez masową migrację mieszkańców Europy Południowej do krajów Europy Zachodniej i Środkowej (w tym Polski), a skończywszy na sporach narodowościowych wokół uchwalenia budżetu unijnego na rok 2013.

Międzynarodowe Dzieło Kolpinga jako organizacja pozarządowa reprezentująca 61 krajów świata, w tym 22 kraje europejskie nie pozostaje obojętna na to, co dzieje się w europejskiej wspólnocie, szczególnie w jej sferze społecznej, opowiadając się po stronie grup defaworyzowanych. Reagując żywo na aktualne wydarzenia europejskie w trakcie Zebrania Kontynentalnego, które miało miejsce we wrześniu 2012 roku w Bolzano/Bozen, przedstawiciele Europejskiego Dzieła Kolpinga uchwalili dwie ważne deklaracje.

Pierwsza z nich dotyczy wzmocnienia stosowania narzędzi demokratycznych w europejskich systemach politycznych tak, by obywatele poszczególnych krajów mieli większą możliwość partycypacji w tworzeniu prawa. Druga z kolei jest odpowiedzią na ogłoszenie przez Komisję Europejską roku 2012 Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.

Dzieło Kolpinga w Polsce z aprobatą odniosło się do powyższej inicjatywy, rozsyłając tekst deklaracji wraz z listem przewodnim do polityków, europosłów i osób zaangażowanych  polityczno-społecznie, chcąc tym samym zwrócić większą uwagę opinii publicznej na kwestie poruszane w deklaracjach.

Poniżej zostały zamieszczone teksty deklaracji oraz raport ze spotkania w Bolzano.

 RAPORT Z ZEBRANIA KONTYNENTALNEGO

 DEKLARACJA "AKTYWNE STARZENIE SIĘ I SOLIDARNOŚĆ MIĘDZYPOKOLENIOWA"

 DEKLARACJA "ROLA RADY EUROPY W ZAKRESIE UMACNIANIA DEMOKRACJI"

 

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)