Relikwie naszego błogosławionego Patrona przybyły do Polski!

   W poniedziałek 22.10.2012 r. we wspomnienie bł. Jana Pawła II w kościele minorytów w Kolonii Prezes Generalny Międzynarodowego Dzieła Kolpinga  ks. Ottmar Dillenburg - w imieniu ks. kardynała Joachima Meisnera arcybiskupa Kolonii - przekazał  Dziełu Kolpinga w Polsce relikwie  naszego Patrona - bł. ks. Adolpha Kolpinga. Ten cenny dar odebrał Prezes krajowy Dzieła ks. prałat Józef Jakubiec podczas mszy św. sprawowanej przy sarkofagu bł. Kolpinga  w obecności delegacji z Polski z sekretarzem naczelnym Krzysztofem Wolskim i  przewodniczącą Klaudią Rudersdorf z Diecezji Essen.
   We mszy św. celebrowanej w intencji rozwoju Dzieła Kolpinga w Polsce uczestniczyli też  przyjaciele z RK w Bochum-Linden z Willim Stahlschmidtem - długoletnim odpowiedzialnym za partnerstwa polskich i niemieckich Rodzin Kolpinga, przedstawiciele RK w Krakowie-Nowym Bieżanowie oraz siostry ze Zgromadzenia ss. Michalitek w Kolonii. Uroczystość uświetnił swą grą wirtuoz organowy  Łukasz Mateja z Krakowa.
Przed uroczystością odbyło się krótkie spotkanie z nowym Sekretarzem Generalnym Międzynarodowego Dzieła Kolpinga  Markusem Demele, który przywitał  uczestników uroczystości i życzył wielu sukcesów na niełatwej drodze pomocy potrzebującym.
   Relikwie naszego Patrona zostały przywiezione do Krakowa we wtorek 23.10.2012 r., a ich  uroczyste przyjęcie nastąpiło w Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Krakowie-Nowym Bieżanowie w niedzielę 28.10.2012 r. Ks. prałat Józef Jakubiec prezes krajowy,  Krzysztof Wolski sekretarz naczelny oraz Robert Prusak przewodniczący Zarządu w czasie uroczystej Mszy świętej o godz. 9.30 z udziałem pocztów sztandarowych i przy śpiewie Chóru FAMILIA przekazali relikwie naszego Patrona na ręce kustosza sanktuarium ks. kanonika Mirosława Dziedzica. Ta kolpingowska uroczystość wpisuje się w dziękczynne i twórcze świętowanie 20-lecia  Rodzin Kolpinga w Krakowie i Luborzycy. Ksiądz Prezes  głosił kazania na siedmiu mszach św.  modląc się, aby Rodziny Kolpinga w Polsce i poza granicami mogły coraz bardziej doświadczać i odczuwać pomoc błogosławionego kapłana z Kolonii.

   Relikwie bł. ks. Kolpinga będą przechowywane w Sanktuarium w specjalnym relikwiarzu. Nie będą spoczywać w bezczynności. Pragniemy, aby nasz Błogosławiony Patron pielgrzymował w Roku Wiary i Roku Kolpinga do swoich Rodzin w Polsce i  zapraszał wiernych członków Rodzin Kolpinga do ewangelicznej szkoły Jezusa Chrystusa. Ufamy, że będzie otwierał oczy i serca na Światło Ducha Świętego, abyśmy z wiarą  rozeznawali znaki czasu i potrzeby oraz możliwości pomocy i wspólnego działania rodzin, dzieci, młodzieży i osób starszych. Dlatego prosimy  Księży Prezesów o przygotowanie propozycji  terminów  odwiedzin relikwii w  Rodzinach Kolpinga. 


 

 
    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)