KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce - nie godząc się na  wypieranie symboli religijnych z codziennego życia - ogłasza konkurs na  najpiękniejszą  Kartkę  prawdziwie  Bożonarodzeniową - w przeciwieństwie do powszechnie dziś spotykanych.

Zasady konkursu:

1. Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży ze Świetlic Kolpingowskich oraz Rodzin Kolpinga w Polsce.

2. Temat konkursu to motywy bożonarodzeniowe.

3. Prace mogą być wykonane dowolną techniką: farby, kredki, pastele, wyklejanki (liczy się kreatywność!)   

4. Każdy uczestnik konkursu może oddać tylko jedną pracę.

5. Prace – podpisane imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwą świetlicy/Rodziny Kolpinga powinny zostać nadesłane do organizatora Konkursu do dnia 18 listopada 2012 roku.

Prace można nadsyłać:
a. drogą mailową (skan kartki) na adres: mptak@kolping.pl
b. pocztą lub osobiście na adres:
ZCDK w Polsce
Ul. Żułowska 51; 31-436 Kraków
z dopiskiem „KONKURS”

6. Spośród wszystkich nadesłanych kartek jury wybierze 5 najładniejszych, które zostaną zamieszczone na profilu Facebook. W dniach 19-26.11.2012 r. odbędzie się głosowanie na portalu społecznościowym.

7. Kartka, która uzyska najwięcej kliknięć „Lubię to”, zostanie powielona i rozesłana wraz z życzeniami Bożonarodzeniowymi do wszystkich Rodzin Kolpinga oraz instytucji, z którymi współpracuje ZCDK. Autor kartki otrzyma główną nagrodę, a jego nazwisko zostanie umieszczone na kartce.

8. Dla pozostałych 4 finalistów przewidziane są nagrody niespodzianki.


Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie! Nagrody czekają!


    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)