Liderki projektu Seniorzy dla Seniorów na Szkoleniu w Chełmku

W dniach 29-30 września 2012 r. w Chełmku odbyło się kolejne szkolenie liderów projektu "Nie tacy straszni jak nas malują - seniorzy dla seniorów" z Rodzin Kolpinga.
Na ten czas właściciele "Zajazdu Józstach" użyczyli nam sali na wykłady i stworzyli rodzinną atmosferę, za co jesteśmy wdzięczni. Trenerka Magdalena Szczudło uczyła nas pozyskiwać fundusze na działalność Kolpingowskich Klubów Seniora. Priorytety, koszty, inicjatywy edukacyjne... oj nie było łatwo. Na szczęście trenerka przekazywała informacje w sposób przystępny, utrwalając materiał poprzez dyskusje i pytania. Po takim wysiłku umysłowym z ochotą poszłyśmy na rytmikę dla seniorów wg metody Dalcroze'a z elementami choreoterapii. Instruktorka Urszula Jodłowska-Jeziorowska, perfekcyjnie przygotowana do zajęć, przybliżyła nam historię rytmiki dla seniorów stosowaną już w wielu krajach. Z szarfami, wstążkami, instrumentami bawiłyśmy się w takt muzyki. Świetne to było i chciałoby się włączyć do programu działań Kolpingowskiego Klubu Seniora - dziękujemy.

Liderki KKS z Chełmka    

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)