Konferencja w Alwerni: Pamięć i tożsamość

„Pamięć i tożsamość” to tytuł konferencji przeprowadzonej 15-16 września 2012r. w Alwerni przez Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga” w Porębie Żegoty. Poświęcono ją postaci ks. Włodzimierza Szembeka - kandydata na ołtarze, męczennika urodzonego w 1883r. w Porębie Żegoty.


Punktem kulminacyjnym dwudniowej uroczystości było odsłonięcie i poświęcenie pamiątkowej tablicy w Kościele p.w. św. Marcina w Porębie Żegoty z okazji 70-lecia męczeńskiej śmierci ks. Włodzimierza. Mszę świętą koncelebrował ks. Infułat Władysław Gasidło, ks. Prałat Józef Jakubiec – prezes krajowy Dzieła Kolpinga w Polsce, ks. Kanonik Wiesław Waliczek, ks. Kanonik Leszek Garstka, ks. Adam Paszek – Wiceprowincjał,  salezjanin, ks. Mirosław Niechwiej – salezjanin. Obecne były poczty sztandarowe Stowarzyszenia „Rodzina Kolpinga” w Porębie Żegoty oraz Szkoły Podstawowej im. St. Wyspiańskiego w Porębie Żegoty.

W pierwszym dniu uroczystości zaprezentowano efekty wyjazdu edukacyjnego mieszkańców Poręby do Muzeum Auschwitz Birkenau w Oświęcimiu. Następnie odbyły się prelekcje:

  • pracownika naukowego Państwowego Muzeum Auschwitz Birkenau dr Adama Cyry nt. represjonowania duchowieństwa polskiego podczas II wojny światowej
  • ks. Artura Świeżego SDB, pt. „Sługa Boży ks. Włodzimierz hr. Szembek – Salezjanin”
  • Władysława Ryszarda Szeląga – Prezesa Towarzystwa Historycznego im. Szembeków,  pt. „Ksiądz Włodzimierz hr. Szembek rodem  z Poręby Żegoty”
  • Władysława Garbińskiego – Sekretarza Towarzystwa Historycznego im. Szembeków, pt. „Lato 1942 roku”

Uroczystość uświetnił koncert krakowskiej artystki Marii Lamers oraz krótki koncert skrzypcowy. Następnie odbyła się dyskusja przy tradycyjnych specjałach.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli obecni na uroczystości Adam Potocki – Starosta Powiatu Chrzanowskiego oraz Jan Rychlik  – Burmistrz Gminy Alwernia.

W uroczystości udział wzięli poseł Tadeusz Arkit, Jan Sroka – przedstawiciel Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, wicestarosta Powiatu Chrzanowskiego – Maria Siuda, wiceburmistrz Trzebini – Krystyna Siemek, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni: Krystyna Wojtoń i Henryk Kędziora wraz z radnymi, sołtysi z miejscowości : Brodła, Mirów, Grójec, Poręba Żegoty oraz członkowie rad sołeckich, członkowie Stowarzyszenia Młoda Alwernia.
 


Zarząd Dzieła Kolpinga w Polsce reprezentowali Ks. Prezes Józef Jakubiec, Grażyna Rzepka-Płachta oraz Józef Pabian. Istotnym owocem spotkania było zaplanowanie podobnej konferencji (niewykluczone że na Podkarpaciu, gdzie żył i działał ks. Szembek). Planowane jest również wydanie publikacji nt. kandydata na ołtarze.

Realizacja programu „Pamięć i tożsamość” była możliwa dzięki finansowaniu ze środków Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.

Więcej o ks. Włodzimierzu Szembeku:
http://www.meczennicy.pelplin.pl/?a=1&id=58&tekst=96
a także o rodzinie Szembeków:
http://www.centrumszembeka.pl/towarzystwo/index.htm

 Urszula Bukowska

 

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)