Nowy zarząd Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce

30 czerwca 2012 został - na zebraniu walnym - wybrany nowy zarząd Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce. Po ukonstytuowaniu się nowo wybrany zarząd ZCDK w Polsce wygląda następująco:

prezes: ks. Józef Jakubiec (RK Kraków-Nowy Bieżanów),

przewodniczący: Robert Prusak (RK Luborzyca),

wiceprzewodnicząca: Beata Harasimowicz (RK Kraków),

sekretarz naczelny: Krzysztof Wolski (RK Kraków - Nowy Bieżanów),

skarbnik: Urszula Trojańska (RK Oświęcim),

pisarz: Grażyna Rzepka-Płachta (RK Bochnia),

członek: Józef Pabian (RK Brzesko).
 


    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)