Chór dziecięcy pod opieką RK Niewieścin

\

\

Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Niewieścinie opiekuje się chórem dziecięcym „Biedronki”, dla którego stowarzyszenie opracowało i przygotowało projekt pt. "Warsztaty artystyczne".  Dzięki pozyskanym środkom zakupiono podesty sceniczne dla chóru. Podesty po raz pierwszy użyte zostały na koncercie kolęd organizowanym przez stowarzyszenie razem z GOKSiR-em w Pruszczu.Takie koncerty z udziałem artystów operowych stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Niewieścinie organizujemy co roku. Tym razem występowały lokalne zespoły, chóry i schole.Koncert był okazją do złożenia podziękowań wzystkim wolontariuszom oraz darczyńcom paczek świątecznych dla podopiecznych kolpingowskiej świetlicy Santiago.


    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)