Europejskie Zebranie Kontynentalne Dzieła Kolpinga w KrakowieJuż wkrótce, tj. w dniach 29.04 - 01.05.2011 r. będziemy gościć w Krakowie przedstawicieli Związków Dzieła Kolpinga z 15 krajów europejskich: Albanii, Austrii, Czech, Litwy, Mołdawii, Niemiec, Polski, Portugalii, Rumunii, Serbii, Słowenii, Szwajcarii, Ukrainy, Węgier oraz Włoch.

Zebranie Kontynentalne jest najwyższym organem decyzyjnym Europejskiego Dzieła Kolpinga. Zbiera się ono raz do roku i ma za zadanie ustalanie kierunków działań, wybór zarządu, ustalanie składek członkowskich oraz zatwierdzanie programu i statutu. W Zebraniu Kontynentalnym uczestniczą przedstawiciele europejskich związków  narodowych  w liczbie od 2 do 5 w zależności od liczby członków Dzieła Kolpinga w swych krajach. Ponadto w skład Zebrania wchodzi Prezes Europejski oraz Sekretarz Generalny Międzynarodowego Dzieła Kolpinga jak też pełnomocnik Dzieła Kolpinga przy Radzie Europy oraz przy Unii Europejskiej.

W tym roku Delegaci z całej Europy wezmą udział w cyklu wykładów dotyczących m.in. wolontariatu, pracy społecznej i zaangażowania na rzecz swoich społeczności lokalnych. Wymiernym efektem spotkania stanie się praca społeczna, którą wykonają wolontarystycznie jego uczestnicy. Jedna grupa wspomoże w działaniu Rodzinę Kolpinga
z Libiąża, kolejne udadzą się do Oświęcimia, Chełmka oraz Krakowa-Bieżanowa, gdzie swoim zaangażowaniem wesprą lokalne grupy działaczy społecznych. W sobotni wieczór uczestnicy spotkają się na Mszy św. w kościele pw. Św. Krzyża w Krakowie, gdzie również na dzień przed beatyfikacją Jana Pawła II będą mieli okazję obejrzeć prezentację zdjęć ze spotkań Ojca Świętego z Rodzinami Kolpinga. Dzień zwieńczy uroczysta kolacja w restauracji Jama Michalika przy akompaniamencie utworów Chopina i polskiej muzyki ludowej.

Spotkanie zakończy się w niedzielę Miłosierdzia Bożego krótkim podsumowaniem i wymianą doświadczeń oraz planem działań na najbliższe miesiące.

Jako gospodarze spotkania podjęliśmy intensywne przygotowania do nadchodzących wydarzeń. Przyjazd tak wielu przedstawicieli krajów europejskich jest nie lada wyzwaniem dla Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce, ale także wyróżnieniem za jego wieloletni czynny udział w europejskiej współpracy kolpingowskiej. Nie bez znaczenia jest również fakt, że obrady odbywać się będą w Krakowie w czasie beatyfikacji Sługi Bożego  Jana Pawła II, który osobiście beatyfikował Patrona Dzieła – ks. Adolfa Kolpinga mówiąc, że …” jest On wzorem do naśladowania dla współczesnego świata”. 


    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)