Opłatek w Brzesku


W czwartek, 13 stycznia 2011 r. Rodzina Kolpinga w Brzesku zorganizowała w Domu Kultury w Jastwi koło Dębna spotkanie opłatkowe dla członków lokalnych Rodzin Kolpinga z Bochni, Dębna , Łoniowej, Czchowa  z udziałem przedstawicieli miejscowych władz oraz wielu  znamienitych gości. W spotkaniu wzięli także udział członkowie dwóch przygotowujących się Rodzin Kolpinga.
Nad przebiegiem spotkania czuwał Józef Pabian -przewodniczący brzeskiej Rodziny Kolpinga, który zaprezentował działalność  Rodziny Kolpinga w poprzednich latach oraz przedstawił  m.in. na przykładzie realizowanych przez stowarzyszenie projektów  pracę,  w jaką członkowie Rodziny Kolpinga od 15 lat  angażują się  zgodnie z przesłaniem bł. Adolpha  Kolpinga  dla wsparcia lokalnej społeczności.
Wiele radosnych wspomnień związanych z założeniem i początkami działalności Rodziny przywołał ks. Zbigniew Bochenek, prezes Rodziny w Brzesku,  głęboko zaangażowany zwłaszcza w działania dla dzieci i młodzieży oraz wieloletni redaktor młodzieżowego katolickiego pisma „Wzrastanie”.
Spotkanie opłatkowe, będące zarówno okazją do wspomnień tego, co udało się dokonać  w poprzednich latach jak i życzeń wszelkiej pomyślności w roku nadchodzącym, to również ukłon w stronę przedstawicieli lokalnych władz, które od lat wspierają działalność brzeskiej Rodziny Kolpinga. 
Gospodarze zadbali również o odpowiednią oprawę muzyczną – wspólnemu kolędowaniu ton nadawał ludowy zespół pieśni i tańca „Podębianie”, który w pięknych ludowych strojach zachwycał na scenie tańcem, zaś Koło Gospodyń Wiejskich z Łoniowej zadbało o kulinarne zaplecze spotkania, przygotowując pyszne potrawy na wspólny wigilijny stół. 


    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)