Ruszamy z nowym projektem – Profesjonalne NGO

Rozpoczął się kolejny projekt ZCDK w Polsce, skierowany do przedstawicieli organizacji pozarządowych – projekt  „Działamy Lokalnie i Profesjonalnie” (nr POKL.05.04.02-00-461/10-00 w ramach Działania 5.4.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).  Celem projektu jest profesjonalizacja, wzmocnienie, zwiększenie skuteczności działania i podniesienie standardów funkcjonowania małopolskich NGOs z powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego, krakowskiego, m. Kraków, oświęcimskiego, suskiego, wadowickiego i wielickiego.
Dzieło Kolpinga razem z partnerem – Polskim Stowarzyszeniem Fundraisingu oferuje długofalowy, zróżnicowany i zindywidualizowany program wsparcia, realizowany poprzez:

  • szkolenia
  • doradztwo
  • coaching
  • wsparcie techniczne
  • inkubatory dla nowopowstających NGOs
  • punkt specjalistycznej informacji

Wszystkie działania oferowane w ramach projektu są bezpłatne i  będą realizowane przez 4 Kolpingowskie Centra NGO: w Krakowie, Bochni, Luborzycy i Oświęcimiu.

Szczegółowych informacji o projekcie i wsparciu oferowanym jego beneficjentom można uzyskać pod nr tel. 12 418 77 77 oraz drogą mailową: mptak@kolping.pl

Zapraszamy do korzystania z naszej oferty!


    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)