Z pożytkiem dla dzieci – świetlica „U Kolpinga” w Dębnie

Od pierwszego lipca 2010 dzięki pozyskanej dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2010 r. dzieci z gminy Dębno mogą spędzać czas w świetlicy „U Kolpinga” prowadzonej przez Rodzinę Kolpinga.


Świetlica jest czynna od 11.00 do 17.00 w okresie wakacyjnym, a od września będzie czynna przez 5 godzin od 12.00 do 17.00. Zajęcia podczas pobytu dzieci na świetlicy zostały tak zaplanowane, aby podopiecznym świetlicy stworzyć ciekawe zajęcia rozwijające zainteresowania i pasje oraz zwiększające świadomość kulturalno-społeczną. Świetlica oferuje wachlarz ciekawych zajęć jak na przykład:

  • warsztaty dziennikarskie
    W ramach tych zajęć dzieci i młodzież zapoznają się z tajnikami warsztatu dziennikarskiego – rodzajem gatunków dziennikarskich i metodyką ich tworzenia, metodyką poszukiwania interesujących tematów i zdobywania informacji, obsługą programów komputerowych (m.in. pakiet Office oraz prostych programów przydatnych w pracy redakcyjnej np. Publisher oraz do obróbki zdjęć), metodyką fotografii prasowej.
  • zajęcia językowe
    Zostaną zaproponowane zajęcia z nauki języka angielskiego (na dwóch poziomach zaawansowania) i języka niemieckiego (jedna grupa) . Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu po 1 godzinie.

W świetlicy będzie można również uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez psychologa. Wszystkie dzieci będą miały zapewniony w trakcie pobytu na świetlicy posiłek. Ponadto pobyt w świetlicy to możliwość uczestniczenia w zajęciach sportowych, wyjazdach na basen i pieszych wycieczkach jak również – w roku szkolnym – pomoc w odrabianiu zadań czy też wsparcie w nauce. Nie zabraknie również ciekawych wycieczek m.in. do Parku Miniatur w Inwałdzie, do Rabkolandu i do Krakowa.

Każdy miesiąc realizowany będzie pod hasłem znanego przysłowia.
Wrzesień - cudze chwalicie, swego nie znacie – moja miejscowość,
Październik - kto znalazł przyjaciela, skarb znalazł – osoby w mojej miejscowości
Listopad - Co kraj, to obyczaj – tradycje u mnie w domu i u sąsiada za miedzą i za granicą
Grudzień - Aby poznać człowieka, trzeba beczkę soli z nim zjeść – nasza świetlica

To wszystko możliwe jest dzięki pozyskaniu przez Rodzinę Kolpinga w Dębnie grantu  ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

W załączeniu już pierwsze dokonania grupy reporterów  z Dębna.

 

Załączniki:


    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)