Podsumowanie działalności Centrów Porad Prawnych i Obywatelskich w Chełmku i w Oświęcimiu

31 grudnia 2009 roku upłynął pierwszy rok realizacji  projektu  „Bliżej Obywatela – poradnictwo prawne i obywatelskie w powiecie oświęcimskim”. Projekt realizowany jest przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce przy współpracy z Rodziną Kolpinga w Chełmku, a  główne działania prowadzone są w powiecie oświęcimskich i chrzanowskich.

 

Poniżej zestawiono osiągnięte rezultaty z dotychczasowych działań:
1. Odbyło się 1440 godzin porad prawnych i obywatelskich przeprowadzonych przez  prawników  i doradców prawnych

2. Przyjęto na porady prawne i obywatelskie 861 osób (wg numeru PESEL) tj. 1082 wizyt (osoby przychodzą ponownie).

3. Udzielono  4318 porad prawnych i obywatelskich oraz 676 informacji prawnych i obywatelskich

4. Zorganizowano 5 wykładów o tematyce prawnej, w których uczestniczyło 140 osób.

5. Przeprowadzono 4 Dni Porad Obywatelskich (40 h łącznie) w dwóch gminach powiatu oświęcimskiego, podczas których   przyjęto 25  osób i udzielono 182 porady prawne.

6. Został  uruchomiony portal internetowy „Bliżej Obywatela”  www.prawo.kolping.pl, na którym umieszczane są wszystkie informacje związane z realizacją projektu.

7. Wydano 6 numerów biuletynu „Bliżej Obywatela”, co miesiąc (począwszy od miesiąca lipca), każdy w nakładzie 1000 egzemplarzy.

8. 41 razy mieszkańcy powiatu oświęcimskiego skorzystali z Internetu w Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich w Chełmku.


    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)