Nagroda obywatelska dla Młodego Kolpinga Europa

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek dnia 9 listopada 2009 roku w Berlinie przyznał Młodemu Kolpingowi Europa Europejską Nagrodę Obywatelską.
Uroczystość odbyła się w Przedstawicielstwie Unii Europejskiej,  w pobliżu Bramy Brandenburskiej i było częścią obchodów rocznicy upadku Muru Berlińskiego 20 lat temu. W swoim przemówieniu prezydent Buzek podkreślił znaczenie nagrody jako wyróżnienia za wybitne zaangażowanie  obywatelskie w Europie. Również to zaangażowanie według słów  pochodzącego z Polski prezydenta Parlamentu Europejskiego, doprowadziło 20 lat temu do upadku dzielącego Niemcy i Europę Muru Berlińskiego.
W swej laudacji, pochodzący z Badenii- Wirtembergii wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego oraz eurodeputowany, Rainer Wieland, chwalił zaangażowanie Młodego Kolpinga Europa w promowaniu europejskiej świadomości młodzieży. 
Młody Kolping został wyróżniony między innymi za organizację Tygodnia Praktyk Politycznych w Parlamencie Europejskim w Brukseli, podczas którego młodzi ludzie z całej Europy w towarzystwie posłów do Parlamentu Europejskiego mogli zapoznać się z zadaniami oraz polityką Unii Europejskiej.
Podczas seminariów i gier planowych uczestnicy poznają zasady współdziałania instytucji europejskich oraz omawiają  bieżące problemy polityki młodzieżowej. Nagrodę - w postaci medalu oraz dyplomu - wręczono przewodniczącemu Młodego Kolpinga Europa, Matthiasowi v. Schlichtkrull-Guse.
„Przyznanie Nagrody Obywatelskiej napawa nas dumą oraz zachęca nas do budowania również w przyszłości wspólnego europejskiego domu” - powiedział 28-letni Matthias v. Schlichtkrull-Guse, który od 2007 roku prowadzi Tydzień Praktyk Politycznych. Nagroda Obywatelska Parlamentu Europejskiego przyznana zostanie w tym roku po raz pierwszy dla uczczenia osób i organizacji, które wspierają integrację i zjednoczenie Europy  oraz współpracę między europejskimi narodami.
W całej Europie w tym roku wyłoniono 37 laureatów z 15 różnych krajów, w tym 11 z Niemiec. Młody Kolping Europa to katolicka organizacja młodzieżowa reprezentująca ponad 65.000 członków w 17 krajach europejskich. Przedsięwzięcia Młodego Kolpinga Europa promują zaangażowanie społeczne, polityczne oraz międzykulturowe.

Zdjęcie ( Młody Kolping Europa) Wręczenie Nagrody Obywatelskiej Parlamentu Europejskiego Młodemu Kolpingowi Europa.
Prof. Jerzy Buzek / Prezydent parlamentu Europejskiego, Matthias v. Schlichtkrull-Guse /
Przewodniczący Młodego Kolpinga Europa, Rainer Wieland / Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego


    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)