Informacja z Ogólnego Zgromadzenia Związku w Tczewie

     W dniach 13-14 listopada 2009 roku  odbyło się Ogólne Zgromadzenie Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce, którego gospodarzem była  Rodzina Kolpinga w Tczewie działająca przy Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.
     W szczególny sposób chcę za to  podziękować Zarządowi Tczewskiej Rodziny Kolpinga- z jej  ks. Prezesem Piotrem Wysgą na czele - za wielkie serce,  wspaniałe przygotowanie i niezwykle sprawną organizację.

     Zgromadzenie  rozpoczęto Mszą św. sprawowaną przez Jego Ekscelencję ks. Bp. Jana, Bernarda Szlagę, który w homilii życzył delegatom owocnych obrad, zgodnych z misją Dzieła. Po niej Delegaci  przeszli do  Centrum Kultury i Sztuki, gdzie w obecności przedstawicieli Senatu, Sejmu, Starostwa, Urzędu Miasta oraz zaprzyjaźnionych organizacji, poseł Ziemi Tczewskiej p. Jan Kulas odczytał list Marszałka Sejmu RP, Bronisława Komorowskiego, skierowany do Delegatów OZZ. Po nim, Przewodniczący Zarządu Związku Józef Promny, przedstawił raport nt. wybranych  aspektów działalności Dzieła Kolpinga  w Polsce. Następnie, wraz z Prezesem Dzieła ks. Zenonem Myszkiem, wręczyli akty założycielskie nowopowstałym  Rodzinom. Dyplomy ze słowami podziękowania przekazane zostały także sponsorom i współorganizatorom  OZZ. Występ zespołu tanecznego „Młody Kolping”, działającego przy Rodzinie Kolpinga w Tczewie,  dostarczył zgromadzonym wiele przeżyć wizualno-artystycznych. Na zakończenie pierwszego dnia zgromadzeni - pod przewodnictwem solistki Agaty Sowa z Tczewa - odśpiewali  hymn Dzieła  Kolpinga. Następnie wszyscy uczestniczyli w kolacji  przygotowanej na tarasach Centrum Kultury. Była  to wspaniała promocja Dzieła Kolpinga w regionie oraz w szerokich kręgach politycznych, a udział tak znamienitych Gości to potwierdził. Drugi dzień OZZ był roboczym dniem obrad Delegatów obfitującym w dyskusję i polemiki - głównie na temat  propozycji zmiany statutu, a także nad znakami i symbolami Związku. Przyjęto sprawozdania merytoryczne i finansowe oraz  zatwierdzono bilans za rok 2008.
Delegaci przyjęli jednogłośnie „Oświadczenie“ wyrażające protest wobec   wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu dotyczącego nakazu zdjęcia krzyża we włoskiej szkole.
Ustanowiono również odznakę „Za zasługi dla rozwoju Dzieła Kolpinga w Polsce“ wraz z regulaminem jej przyznawania.
Późnym popołudniem OZZ zakończyło swoje obrady przyjmując błogosławieństwo z rąk Prezesa Dzieła Kolpinga w Polsce  - ks. Zenona Myszka.

Oświadczenie delegatów ogólnego zgromadzenia Związku - pobierz


Józef Promny – Przewodniczący Zarządu Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce.


    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)