Kraków, 07 czerwca 2023

Szanowni Państewo,
w związku z realizacją projektu „Mam POWER. Mam pracę” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach 1 Osi Priorytetowej Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2. Wsparcie Osób Młodych na Regionalnym Rynku Pracy na lata 2014-2020 (PO WER), Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą w Krakowie zaprasza Państwa do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu baristycznego, barmańskiego i sommelierskiego.

Termin składania ofert: do dnia 2 czerwca 2023 r., do godz. 16:00

Termin składania ofert: do dnia 02 czerwca 2023 r., do godz. 16:00

Strona projektu MAM POWER. MAM PRACĘ