Nowenna do św. Józefa w kościele karmelitów bosych w Krakowie

W środę 27 stycznia 2016 roku na Nowennę do św. Józefa, Patrona Miasta Krakowa, o godz. 18.00 w kościele karmelitów bosych przy ul. Rakowickiej zaproszeni są Członkowie Rodzin Kolpinga i Akcji Katolickiej. Mszy św. będzie przewodniczył ks. prałat Józef Jakubiec, prezes Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce. Będziemy modlić się o kanonizację bł. Ks. Adolpha Kolpinga, patrona rzemieślników i czeladników.
 
Od połowy stycznia w każdą środę o godz. 18.00 karmelici bosi przy Rakowickiej w Krakowie sprawują uroczystą Mszę św. zbiorową wotywną ku czci św. Józefa połączoną z liturgią nieszporów. Przez dziewięć śród przed uroczystością św. Józefa rozważania w czasie Eucharystii poświęcone są życiu świętych i błogosławionych mężczyzn. Dotychczas myśli kaznodziejów były skupione wokół św. Rafała Kalinowskiego, bł. Ludwika Martina, św. Brata Alberta Chmielowskiego, bł. Alojzego Beltrame, bł. Piotra Jerzego Frassati, św. Tomasza Morusa a także sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego. Po Mszy św. przed dedykowanym św. Józefowi ołtarzem ze słynącym łaskami obrazem, odczytywane są polecane Bogu w litanii prośby. Można je składać przy ołtarzu św. Józefa lub przy furcie.

W kościele karmelitów przy ul. Rakowickiej, w ołtarzu bocznym lewej nawy, znajduje się słynący łaskami obraz św. Józefa. Został namalowany ok. 1668 r. przez flamandzkiego artystę karmelitę bosego br. Łukasza Charles’a Sibrecque od św. Karola. Magistrat miasta Krakowa, inspirowany przez karmelitów bosych, zwrócił się o ratunek do św. Józefa od wojen, chorób i głodu, które przeciągały się przez Polskę. W 1714 r. na plenarnym posiedzeniu radnych miasta i przedstawicieli cechów w tajnym głosowaniu jednomyślnie wybrano św. Józefa patronem miasta. Decyzja ta została oficjalnie zatwierdzona rok później. Przed II wojną światową przy klasztorze istniało bractwo św. Józefa złożone z 21 kół, 3 męskich i 18 żeńskich. W 1949 r. bractwa przestały istnieć, miały zakaz działalności ze strony władz komunistycznych Polski Ludowej. Kult św. Józefa odżył na nowo w 1980 r. W uroczystość św. Józefa Robotnika odbyła się intronizacja łaskami słynącego wizerunku pod przewodnictwem ówczesnego metropolity krakowskiego kard. Franciszka Macharskiego.

 

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)