List do Jego Świątobliwości Franciszka

Jego Świątobliwość
Ojciec Święty Franciszek
Watykan

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce wraz z Akcją Katolicką Archidiecezji Krakowskiej oraz Parafianie skupieni w  modlitwie i apostolskim współdziałaniu w Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Krakowie dziękują Bogu Miłosiernemu za dar dla Kościoła  Katolickiego i świata całego jakim w środę 13 marca 2013 w Roku Wiary okazał się 266 następca św. Piotra w osobie Papieża Franciszka z dalekiej Argentyny. Duch Święty napełnia nasze serca pokojem i radością, że Jezus Chrystus Ukrzyżowany i Zmartwychwstały żyje i odnawia wiarę i nadzieję na zwycięstwo cywilizacji Miłości i Życia, Sprawiedliwości i Pokoju dla ludów i narodów z nieustającą troską o ubogich i najbardziej potrzebujących pomocy.

W dniu 13 marca 2013 Roku Wiary miała miejsce I Pielgrzymka Rodzin Kolpinga w Krakowie pt. „Trwajcie mocni w wierze”. W modlitwie i refleksji zatrzymaliśmy się na trzech stacjach: w Sanktuarium  Najświętszej Rodziny w Nowym Bieżanowie, w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach i w Sanktuarium błogosławionego Jana Pawła II „Nie lękajcie się” na białych hałdach Solvayu, gdzie w latach wojny pracował młody student Karol Wojtyła, potem nasz arcypasterz, kardynał i błogosławiony Ojciec Święty. Ksiądz Kardynał Stanisław Nagy w imieniu naszego Pasterza Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza dzień wcześniej w godzinie rozpoczęcia Konklawe pobłogosławił relikwiarz poświęcony Błogosławionemu Księdzu Adolphowi Kolpingowi. Dziękowaliśmy Bogu za lata pięknego pontyfikatu Ojca  Świętego Benedykta XVI i wraz z Nim modliliśmy się w intencjach Kościoła o błogosławiony wybór Papieża oraz w intencjach Rodzin i Ojczyzny, z którymi przeżywamy obecnie wiele bardzo poważnych problemów i trudności.

Kochany Ojcze Święty, pragniemy zapewnić, że darem naszych serc wierzących i kochających Jezusa Chrystusa i Jego Kościół Święty oraz środkiem duchowego umocnienia i rozwoju misyjnego charyzmatu Dzieła Kolpinga w Polsce i Akcji Katolickiej  oraz innych wspólnot parafialnych będzie włączenie się członków tych stowarzyszeń i zespołów z dziećmi i młodzieżą do APOSTOLSTWA MODLITWY. Wdzięczni Bogu za dar wiary i życia w Kościele Chrystusowym w ten sposób będziemy codziennie uczestniczyć w nieustannej trosce Kościoła i Papieża o najważniejsze sprawy świata i misji katolickich. 

Ufamy, że pielgrzymowanie do Najświętszej Rodziny i do Jezusa Miłosiernego w Krakowie przy czcigodnych relikwiach Świętej Siostry Faustyny oraz Błogosławionych Jana Pawła II i Ks. Adolpha Kolpinga przyniesie umocnienie w wierze i napełni nasze serca i nasze Rodziny Bożym pokojem i Miłością do Boga, Kościoła i Ojczyzny w jedności i braterstwie z narodami Europy i wszystkich kontynentów.

W imieniu Parafian i Pielgrzymów modlących się w Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Krakowie Nowym Bieżanowie z wyrazami najgłębszej czci i wdzięczności prosimy Ojca Świętego o błogosławieństwo


ks. prałat Józef Jakubiec, prezes krajowy
  Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce

ks. kanonik Mirosław Dziedzic
proboszcz i kustosz Sanktuarium
asystent kościelny Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej


Kraków, 17 marca 2013 r.

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)