Ceniona biografia bł. Adolpha Kolpinga, napisana w języku polskim. Jej autorem jest ks. Kazimierz Hoła, założyciel pierwszej, rdzennie polskiej Rodziny Kolpinga w Stanisławiu i kilku kolejnych wspólnot.

Biografię ks. Kolpinga zredagował w 1993 r. Do dziś doczekała się ona trzech wydań, co jest zasługą, m.in. jej przystępnej, ciekawej dla czytelnika formy. Autor oparł się na niemieckojęzycznych opracowaniach i samodzielnie przetłumaczył opublikowane teksty. Pod koniec książki zamieszczono liczne, czarno-białe fotografie, uzupełniając słowa – obrazem.

Ks. Hoła pokazuje życie „ojca rzemieślników” – począwszy od jego domu rodzinnego,  nauki w szkole podstawowej, udziału w życiu parafii, dziesięciu lat praktyki szewskiej. Następnie przechodzi do motywu „zwrotnego”: odczytania przez młodego Kolpinga kapłańskiego powołania i podjętych wysiłków, by je wypełnić.

Wskazuje również na rolę Opatrzności Bożej, której prowadzenie późniejszy Błogosławiony wyraźnie dostrzegał, także, gdy odkrył swą wyjątkową misję, stając się prekursorem społecznej nauki Kościoła. Naukę tę inicjował nie tylko w teorii, ale i realizował w praktyce, niosąc pomoc – szczególnie zagrożonym wówczas – młodym czeladnikom. Trudy ich losu poznał wcześniej sam…       

O autorze:

Ks. Kazimierz Hoła żył w latach 1933-2003. Urodził się w Bachowicach k. Wadowic. Był długoletnim profesorem Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej oraz Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, wychowawcą i nauczycielem wielu roczników kapłanów.

Zafascynowany postacią ks. Adolpha Kolpinga, założył w maju 1990 r. pierwszą, rdzennie polską Rodzinę Kolpinga w Stanisławiu, k. Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowic, a następnie przyczynił się do powstania kolejnych wspólnot.

Był pierwszym prezesem Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce (w latach: 1993-1996), a później, aż do swojej śmierci – prezesem Rodziny Kolpinga w Makowie Podhalańskim.

M.C.