Działania projektowe mają zmienić postrzeganie osób starszych. Kształtowanie pozytywnego postrzegania starości w społeczeństwie zostanie zrealizowane dwutorowo – zarówno wśród samych osób starszych, ale przede wszystkim szerzej – w lokalnych społecznościach jak i wśród społeczeństwa. Poprzez organizację działań edukacyjnych – Fundacja chce wzmocnić psycho-społecznie same osoby starsze, aby były najlepszym potwierdzeniem aktywnego starzenia się opartego na mocnym przekonaniu o własnej wartości. Podjęcie aktywności na rzecz lokalnych wspólnot również zapewni trwałości rezultatów.

Miejsce realizacji: działania będą realizowane na ternie funkcjonowania 5 Rodzin Kolpinga tj. na terenie Bochni, Chełmka, Dębna i Porąbki Uszewskiej, Krakowa i Makowa Podhalańskiego.

Okres realizacji: czerwiec – grudzień 2021

Grupa docelowa: 110 osób, seniorzy w wieku 60+ mieszkający na terenie funkcjonowania 5 lokalnych Stowarzyszeń Rodzin Kolpinga tj. na 5 obszarach woj. małopolskiego. Istotną grupą docelową jest również w węższym ujęciu lokalna społeczność na 5 obszarach, a w szerszym ujęciu – społeczność – do której w dużej mierze adresowane są zadania poprzez budowanie pozytywnego wizerunku starości i starzenia się.

Główne działania:

  1. Działania świadomościowe – wizerunek osób starszych – lokalne debaty
  2. Jak cię widzą, tak cię piszą – kształtowanie pozytywnego postrzegania starości – seminaria
  3. Niech Cię zobaczą – inicjatywy lokalne i dni otwarte
  4. Kształtowanie pozytywnego postrzegania starości w społeczeństwie – działania wzmacniające 
  • 2-dniowa konferencja „Aktywnie w każdym wieku – oferta dla seniorów”
  • reportaż – film obrazujący aktywność lokalną seniorów

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie:

https://www.facebook.com/Aktywnie-w-wieku-60-102860678700638 (FB: Aktywnie w wieku 60+)