Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce zaprasza wszystkich chętnych do udziału w projekcie „Aktywni i samodzielni na rynku pracy” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków EFS w Ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.   Projekt jest realizowany w okresie 01.08.2020r. – 31.07.2022r.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób niepracujących powyżej 30 roku życia, w tym m.in. długotrwale bezrobotnych, z niskimi kwalifikacjami, z orzeczoną niepełnosprawnością, kobiet, zamieszkujących powiaty: wadowicki, olkuski, suski, brzeski, limanowski, tatrzański, chrzanowski, oświęcimski, wielicki, proszowicki.

Uczestnikom oferujemy:
– płatne 3 i 6-miesięczne staże zawodowe;
– szkolenia i kursy zawodowe, bony szkoleniowe wraz ze stypendium szkoleniowym;
– szkolenia ECDL Base/ Profile/ E-Obywatel wraz ze stypendium szkoleniowym;
– pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe;
– refundację kosztów dojazdu/opieki nad osobą zależną.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu i udziału w rekrutacji.

Szczegółowych informacji udzielają Centra Wsparcia „Kolping”
w Krakowie, Brzesku, Oświęcimiu i Wadowicach.

Udział w projekcie jest bezpłatny!