« Powrót

Program budowy kapitału żelaznego dla Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce

Udostępnij

Pierwszym etapem budowania oprawy dla kampanii kapitału żelaznego będzie opracowanie materiałów graficznych – elektronicznych i drukowanych – z informacjami o naszych planach, jak i o samym Dziele Kolpinga. Opracujemy także nową sekcję w serwisie www.kolping.pl, prezentującą plany strategiczne, Radę Kapitału Żelaznego ZCDK i informacje interesujące dla przyszłych darczyńców.

Drugim etapem będzie zwiększenie obecności ZCDK w mediach tradycyjnych i społecznościowych, poprzez artykuły, zaproszenia i inne informacje podnoszące rozpoznawalność organizacji, a także nowy film prezentujący obecną działalność Dzieła Kolpinga w Polsce. Sposobem na osiągnięcie tego celu będzie pogłębienie relacji z dziennikarzami, którzy będą traktowani i zapraszani do współpracy na tych samych zasadach, co darczyńcy. Wyniki tych działań będą badane przez stały monitoring mediów. Publikacje będą skierowane do mediów, które docierają do środowisk przyszłych darczyńców, więc będą generować wyższe niż dotąd koszty. Działania promocyjne będą prowadzone przez cały okres realizacji projektu przez specjalistkę ds. promocji i komunikacji zewnętrznej, we współpracy z fundraiserem/ dyrektorem kampanii i członkiem Rady Kapitału Żelaznego odpowiedzialnym za relacje z mediami.

Powstanie szczegółowy plan i harmonogram działań promocyjnych ze szczegółowo określonymi wskaźnikami, dokładnie realizowany przez specjalistkę ds. promocji i komunikacji zewnętrznej we współpracy z fundraiserem/dyrektorem kampanii. Elementem kampanii promocyjnej będzie także oprawa spotkań Zespołu Strategicznego i Rady Kapitału oraz konferencja z okazji 30-lecia Dzieła Kolping.

Już dziś możesz pomóc

Wybierz kwotę, którą chcesz wesprzeć Dzieło Kolpinga

20 zł
50 zł
100 zł
250 zł