« Powrót

Powołanie Rady Kapitału Żelaznego

Udostępnij

28 października br. w Krakowie odbyło się posiedzenie inaugurujące działalność Rady Kapitału Żelaznego przy Związku Centralnym Dzieła Kolpinga w Polsce.

Program budowy kapitału żelaznego to wieloletnie przedsięwzięcie służące wszechstronnemu wzmocnieniu i rozwojowi Dzieła Kolpinga. Zasadniczym celem programu jest dążenie do uzyskania finansowej niezależności poprzez dywersyfikacje źródeł dochodów i zgromadzanie znacznego kapitału.

Powołanie Rady, w skład której weszli wybitni przedstawiciele biznesu, trzeciego sektora i świata akademickiego to ważny krok w kierunku budowy kapitału. Rada jako organ doradczy wspierać będzie merytorycznie Zarząd i pracowników ZCDK, a także prowadzić będzie stały monitoring procesu budowy kapitału żelaznego.


Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Już dziś możesz pomóc

Wybierz kwotę, którą chcesz wesprzeć Dzieło Kolpinga

20 zł
50 zł
100 zł
250 zł