Porozumienie NGO z Małopolski podpisane!

Formalne zainaugurowanie sieci odbyło się podczas konferencji organizowanej przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce. Wydarzenie zgromadziło w Krakowie ponad 70 osób - przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz administracji publicznej z regionu. Organizacje obecne na konferencji podpisały umowę partnerską, która przypieczętowała powstanie Małopolskiej Sieci NGO.

Program konferencji obejmował też dobre praktyki sieciowania z innych województw, gdzie podobne rozwiązania okazały się bardzo skuteczne. - Jeśli pojedynczemu człowiekowi  - mów Krzysztof Wolski - ‘wystarczy dać wędkę’, by się usamodzielnił , to dla wielu osób zrzeszonych w organizacjach pozarządowych potrzebna już będzie sieć,  jako  narzędzie służące wzmacnianiu  wzajemnych więzi  i współpracy  dla dobra ogółu.


Obok bogatego programu merytorycznego podczas konferencji duży nacisk położono na integrację organizacji wchodzących w skład sieci – wzajemne poznanie się organizacji, rozmowy o doświadczeniach, refleksje na temat wyzwań jakie stoją przed nimi, z pewnością zaprocentują w przyszłych działaniach w ramach sieci.
Te dwa dni Konferencji Założycielskiej Małopolskiej Sieci NGO były wielkim świętem dla lokalnych organizacji pozarządowych i ważnym etapem w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego naszego regionu.

Małopolska Sieć NGO jest efektem projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem projektu jest Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce.

Zdjęcia z konferencji dostępne są na Facebooku Małopolskiej Sieci NGO

 

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)