Aktualności

Świat Cię potrzebuje – kolpingowskie seminarium nt. pomocy rozwojowej w Gdańsku

2015-06-29

W dniach 19-21 czerwca 2015 r. Gdańsk był miejscem polsko –niemieckiego seminarium pt. „Pomoc rozwojowa na przykładzie międzynarodowej współpracy w Dziele Kolpinga”. Odbyło się ono w ramach  Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju pod hasłem „Nasz świat, nasza godność, nasza przyszłość”.

więcej


Polsko – niemieckie spotkanie kolpingowców w dniu urodzin Św. Jana Pawła II w Wadowicach

2015-06-26

18 maja 2015 roku - w dniu urodzin Św. Jana Pawła II, seniorów z Rodziny Kolpinga w Wadowicach odwiedziła 40 osobowa grupa kolpingowców z Niemiec, z miejscowości Gelsenkirchen.

więcej


Zebranie Europejskiego Dzieła Kolpinga

2015-06-12

We Frankfurcie n/Menem w dniach 29-31.05.br.  odbyło się kolejne zebranie kontynentalne Europejskiego Dzieła Kolpinga. Uczestniczyli w nim przedstawiciele 16 krajów europejskich, w których obecne jest Dzieło Kolpinga. Z Polski byli to – sekretarz naczelny K. Wolski, który jest równocześnie sekretarzem Zarządu europejskiego oraz przewodniczący R. Prusak i wiceprzewodnicząca B. Harasimowicz jako delegaci ZCDK.

więcej


Podsumowanie działań w Kolpingowskim Klubie Seniora w Jarosławiu

2015-06-12

W Kolpingowskim Klubie Seniora w Jarosławiu działa aktywnie 27 seniorów. Samopomocowa grupa seniorów świadczy pomoc innym potrzebującym seniorom spoza KKS oraz osobom najuboższym w środowisku lokalnym. Grupa samopomocowa spotyka się ok. 2-4 razy w miesiącu.

więcej


Wieści z wadowickiego Klubu Seniora

2015-06-12

W dniach od 14 kwietnia do 12 maja 2015 r. w ramach projektu „Seniorzy dla demokracji” w Kolpingowskim Klubie Seniora w Wadowicach odbył się kurs obsługi komputera w stopniu podstawowym.

więcej


Podsumowanie działań projektowych w brzeskim Klubie Seniora

2015-05-29

Spotkania grupy samopomocowej w Brzesku odbywały się w każdym miesiącu w okresie styczeń - kwiecień 2015 r. W czasie spotkań omawiano działania podejmowane w miesiącu poprzednim, dzielono się spostrzeżeniami i pomysłami na kolejne przedsięwzięcia.

więcej


Gorlicka Rapsodia

2015-05-08

Dnia 9 maja 2015 roku w Bazylice Mniejszej N.N.M.P. w Gorlicach zostanie wystawiony spektakl teatralno-muzyczny oparty na zapiskach ks. Bronisława Świeykowskiego "Z dni grozy w Gorlicach".  W spektaklu wystąpią m.in aktorzy Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Luborzycy.

więcej


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)