Co motywuje nas do wspólnych działań? Potrzeba, by zmieniać na lepsze naszą miejscowość.

Pierwszą, większą potrzebą było to, że w naszym najbliższym regionie brakowało świetlicy. Dlatego wyremontowaliśmy salkę w piwnicach kościoła i tam organizowaliśmy zajęcia dla dzieci. 

Obecnie zajmujemy się przygotowywaniem paczek okolicznościowych dla potrzebujących dzieci (np. z okazji Dnia Dziecka na mikołajki) oraz paczek żywnościowych dla seniorów.

W trakcie swojej działalności rozwinęliśmy sieć lokalnej współpracy, m.in. z księżmi salezjanami z Kniewa (z którymi dzieli logistykę w rozprowadzaniu pomocy charytatywnej), Rodzinami Kolpinga w Łebie i Niewieścinie, miejscowym wójtem i samorządem czy nadleśnictwem.

Trzeba przypomnieć, że Łęczyce od Bałtyku dzieli jedynie ok. 30 kilometrów. – Wokół mamy piękne tereny, mieszkamy w pradolinie rzeki Łeby. Dlatego chętnie włączamy się w działania na rzecz ochrony przyrody. We współpracy z nadleśnictwem Strzebielino pomagamy przy sadzeniu lasów. 13 kwietnia 2023 r. (a więc w kolejną rocznicę święceń kapłańskich bł. ks. A. Kolpinga), sadziliśmy sosny w Chmieleńcu obok Łęczyc. Pracowaliśmy wspólnie z młodzieżą, strażakami i pracownikami nadleśnictwa. Nowy las poświęcono pamięci św. Jana Pawła II.

KONTAKT

mstenka@kolping.pl