W Bochni aktywnie w każdym wieku!

Wiek to tylko liczba, która nie musi zaważać nad naszym podejściem do życia ani tym jak go postrzegamy! Takim przekonaniem kierujemy się my, Stowarzyszenie ,,Rodzina Kolpinga w Bochni’’.

Nasza Rodzina liczy sobie dwudziestu sześciu członków Kolpingowskiego Klubu Seniora.
Obranym przez nas celem jest aktywizacja seniorów, stworzenie im warunków do integracji i samorealizacji poprzez nabywanie nowych umiejętności oraz zwiększenie zaangażowania w życie kulturalne.

Wszystkich chętnych poznania nas bliżej gorąco zapraszamy do naszego Stowarzyszenia i zachęcamy do wspólnych  działań na rzecz naszej lokalnej społeczności.