Publikacja jest poświęcona w całości dwóm seminariom kształceniowym zorganizowanym pod hasłem: „Integracja Europejska z perspektywy chrześcijańskiej” zrealizowanym przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce, a współfinansowanych przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej w ramach konkursu otwartego na dotacje projektów własnych dla organizacji pozarządowych. Pierwsze z nich pt. „Rola chrześcijaństwa w procesie integracji europejskiej – przeszłość i teraźniejszość” odbyło się w dniach 9-11.11.2000 r.. Drugie pod tytułem „Unia Europejska – Nowa wspólnota polityczna? Rola chrześcijan w XXI. w.” miało miejsce w dniach 23 – 25.11.2001r.