Umiejętność dobrej komunikacji jest niezbędna każdemu, kto chce przewodzić swojej rodzinie, grupie, wspólnocie czy organizacji. Wiedzą coś o tym lokalni liderzy!

Inspirując się ich wypowiedziami, zamieszczonymi w publikacji „Lider z sąsiedztwa”, postanowiliśmy wydać także ten niewielki „pomocnik”. Jego oryginalność polega na tym, że porusza temat komunikacji w wymiarze teologicznym oraz interpersonalnym w atrakcyjnej, interaktywnej formie konspektów spotkań w małej grupie lub wspólnocie. Od razu mamy więc szansę wzmocnić kompetencje w zakresie komunikacji, a także zrozumieć, skąd mogą brać się nasze konflikty i nieporozumienia.

Powyższe treści są częścią programu rozwoju relacji rodzinnych i społecznych w oparciu o „ABC Społecznej Krucjaty Miłości” bł. kard. Stefana Wyszyńskiego. Program, na zlecenie Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce, przygotował Marek Babik – doktor nauk teologicznych i pedagog.

Uzupełnieniem tego materiału są artykuły ks. Jana Nowakowskiego, opiekuna duchowego i prezesa KOLPING Polska, opublikowane w biuletynie „Kolping” w latach 2021-2022. Autor przybliża w nich postać bł. ks. Adopha Kolpinga, zwłaszcza najważniejsze aspekty jego duchowości, charyzmatu i misji. „Był mistykiem czynu – modlił się pracą i pracował modlitwą”. Tak o tym błogosławionym kapłanie mówił św. Jan Paweł II.

Ufamy, że niniejszy poradnik pomoże Czytelnikom, otwartym na chrześcijańską wizę człowieka i świata, w uporządkowaniu ważnych tematów. A praktyczne ćwiczenia i wskazówki zachęcą do osobistego rozwoju.

M.C.

Publikacja została sfinansowana ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.